Sjukdom och provtagning av barn och elever i förskola och skola

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ett litet barn håller i en termometer och ser glad ut.

Stanna alltid hemma om du är sjuk eller har milda symtom. Det gäller för både barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasiet. Här kan du läsa om familjekarantän, hur länge barnet/eleven behöver vara hemma och rekommendationerna kring provtagning för covid-19.

Stanna hemma även vid milda symtom

Barn i förskolan och elever i grundskolan eller gymnasiet ska stanna hemma om de är sjuka eller har symtom. Det gäller även om barnet eller eleven bara är lite sjukt.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskolan, skolan eller fritids.

Rekommendationer för test av covid-19

Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för testning av barn och unga i olika åldrar. Det prov som visar om någon har en pågående infektion kallas för PCR-prov.

 • Barn i förskoleålder ska i första hand stanna hemma utan testning för covid-19 när de är sjuka.
 • Barn från förskoleklass och upp till 9 år rekommenderas att provta sig, vilket görs på vårdcentral.
 • Barn från 10 år till och med 12 år rekommenderas självprovtagning av PCR-prov med hjälp av förälder.
 • Ungdomar från 13 år rekommenderas självprovtagning av PCR-prov. Ungdomar under 16 år ska få hjälp av förälder/vårdnadshavare att göra provet.

Här kan du läsa mer om PCR-provtagning

Gör ett test för covid-19 vid något av följande symtom:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Värk i muskler och leder

Eleven ska ha haft symtomen i minst 24 timmar när testet görs.

Testet bokas i första hand via appen Min vård Dalarna. Ring helst inte vårdcentralen – då riskerar svårt sjuka att inte komma fram på telefon till sin vårdcentral.

Du som är vårdnadshavare kan boka testet till ditt barn. Testet är gratis och kan göras vid vilken vårdcentral som helst i länet.

 

Så länge ska barnet eller eleven vara hemma vid sjukdom eller symtom

Hur länge någon behöver vara hemma beror både på om barnet/eleven har testats eller inte samt om barnet/eleven har eller inte har konstaterad covid-19.

Barn i förskolan

 • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har friska vuxna hemma, ska stanna hemma tills barnet har varit symptomfritt i minst 48 timmar. Om lindriga symtom kvarstår kan barnet återgå till förskolan efter en vecka.
 • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har vuxna hemma sjuka i covid-19, ska vara hemma minst sju dagar eller tills barnet är friskt.
Region Dalarnas smittskyddsenhet påminner också om vikten av att tvätta händerna när man kommer till förskolan, samt när man ska gå hem.
 

Elev som har konstaterad covid-19

 • Eleven ska stanna hemma i minst sju dagar efter att eleven har insjuknat. Eleven ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre.
 • Eleven kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om eleven mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan eleven insjuknade kan eleven gå till skolan.
 • Om eleven fått ett positivt test men är symtomfri ska eleven stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle eleven utveckla symtom efter provtagningen så får eleven räkna från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Elev som får negativt provsvar på covid-19-test

Om eleven varit sjuk men inte haft covid-19 gäller att eleven stannar hemma så länge som eleven är sjuk. Eleven ska vara feberfri och känna sig frisk innan återgång till skolan, men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan eleven blev sjuk.

Elev från förskoleklass som inte gjort test

För elever från förskoleklass och uppåt gäller samma rekommendation som vid positivt prov och som för vuxna som ej testat sig:

 • Elev som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över. Det är för att vara säker på eleven är frisk.
 • Elev som har symtom längre tid än 24 timmar ska stanna hemma i minst sju dagar efter att eleven har insjuknat. Eleven ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre.

Familjekarantän vid konstaterad covid-19

Symtomfria barn och elever ska stanna hemma från förskola, grundskola och gymnasium om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Region Dalarnas smittskyddsenhet tar direktkontakt med den som har konstaterad covid-19. Du får då information direkt från vården om vad som gäller för dig och din familj och hur länge ni ska vara hemma.

Sidan uppdaterad: 2021-03-26