Beslut om skärpta allmänna råd i Dalarnas län för att bromsa smittspridningen

Läs mer om vad som gäller i Dalarnas län

Information på teckenspråk: Skärpta allmänna råd i Dalarna

Sjukdom och provtagning av barn och elever i förskola och skola

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ett litet barn håller i en termometer och ser glad ut.

Stanna alltid hemma om du är sjuk eller har milda symtom. Det gäller för både barn i förskolan och elever i grundskolan och Leksands gymnasium. Här kan du läsa hur länge barnet/eleven behöver vara hemma och rekommendationerna kring provtagning för covid-19.

Stanna hemma även vid milda symtom

Barn i förskolan och elever i grundskolan eller gymnasiet ska stanna hemma om det är sjukt eller har symtom. Det gäller även om barnet eller eleven bara är lite sjukt.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskolan, skolan eller fritids.

Rekommendationer för test av covid-19

Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för testning av barn och unga i olika åldrar. Det prov som visar om någon har en pågående infektion kallas för PCR-prov.

Barn i förskolan ska inte testas

Barn i förskoleålder ska i första hand stannar hemma utan testning för covid-19 när de är sjuka. Anledningen är att små barn kan uppleva provtagningen som obehaglig och det kan vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta provtagning bör ske.

Om det sker ett lokalt eller regional stort utbrott av covid-19 kan även förskolebarn bli testade.

Skolelever som är yngre än 10 år ska inte testas

I Dalarna ska skolelever upp till 9 år med lindriga symtom vara hemma utan PCR-provtagning. Åldersgränsen sänktes från 14 år den 21 oktober och kan komma att sänkas ytterligare i takt med att regionens provkapacitet ökar. Yngre barn smittas inte lika ofta och smittar inte heller andra lika ofta som vuxna. De blir väldigt sällan allvarligt sjuka.

Läs pressmeddelandet från Region Dalarna

Skolelever från 10 år rekommenderas test för covid-19

För barn från 10 år och uppåt med lindriga symptom som skulle kunna vara covid-19 gäller samma rekommendationer som för vuxna – att stanna hemma och boka tid för PCR-provtagning.

Gör ett test för covid-19 vid något av följande symtom:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Värk i muskler och leder

Eleven ska ha haft symtomen i minst 24 timmar när testet görs.

Testet bokas  i första hand via appen Min vård Dalarna. Ring helst inte vårdcentralen – då riskerar svårt sjuka att inte komma fram på telefon till sin vårdcentral.

Du som är vårdnadshavare kan boka testet till ditt barn. Testet är gratis och kan göras vid vilken vårdcentral som helst i länet.

 

Region Dalarna försöker hela tiden utöka provtagningskapaciteten och fler tider kommer att läggas ut för att möta det stora behovet.

Det kan löna sig att gå in i appen igen om det är fullt första gången. Ibland behöver man gå in några gånger om dagen för att hitta en tid.

Kom ihåg att man kan boka in sig på vilken vårdcentral man vill i länet. Även om det är fullt på din ordinarie vårdcentral så kan det finnas tider på andra närliggande vårdcentraler.

På grund av att det är stor efterfrågan på tester och analyser kan det just nu ta upp till en vecka innan man får provsvar. Många gånger går det fortare än så, men man får räkna med att det tar minst två dagar.

Provsvaret skickas alltid ut som fysiskt brev, men det snabbaste sättet att få reda på resultatet är genom att logga in på din digitala journal via 1177.se. Där läggs ditt svar upp så fort analysen är klar.

Så länge ska barnet eller eleven vara hemma vid sjukdom eller symtom

Hur länge någon behöver vara hemma beror både på om barnet/eleven har testats eller inte samt om barnet/eleven har eller inte har konstaterad covid-19.

Barn i förskolan

 • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har friska vuxna hemma, ska stanna hemma tills barnet har varit symptomfritt i minst 48 timmar. Om lindriga symtom kvarstår kan barnet återgå till förskolan efter en vecka.
 • Ett krassligt barn (med till exempel hosta eller snuva) som har vuxna hemma sjuka i covid-19, ska vara hemma minst sju dagar eller tills barnet är friskt.
Region Dalarnas smittskyddsenhet påminner också om vikten av att tvätta händerna när man kommer till förskolan, samt när man ska gå hem.
 

Elever som är yngre än 10 år

Skolelever från förskoleklass till och med 9 år ska stanna hemma tills barnet har varit symptomfritt i 48 timmar. Om lindriga symptom kvarstår kan man återgå till skolan efter en vecka.

Elev som har konstaterad covid-19

 • Eleven ska stanna hemma i minst sju dagar efter att eleven har insjuknat. Eleven ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre.
 • Eleven kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om eleven mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan eleven insjuknade kan eleven gå till skolan.
 • Om eleven fått ett positivt test men är symtomfri ska eleven stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle eleven utveckla symtom efter provtagningen så får eleven räkna från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Elev som får negativt provsvar på covid-19-test

Om eleven varit sjuk men inte haft covid-19 gäller att eleven stannar hemma så länge som eleven är sjuk. Eleven ska vara feberfri och känna sig frisk innan återgång till skolan, men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan eleven blev sjuk.

Elev från 10 år som inte gjort test

För elever från 10 år och uppåt gäller samma rekommendation som vid positivt prov och som för vuxna som ej testat sig. 

Eleven ska stanna hemma i minst sju dagar efter att eleven har insjuknat. Eleven ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre.

Familjekarantän vid konstaterad covid-19

Om du är över 16 år och bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19-infektion ska du stanna hemma även om du är frisk. Det är den nya rekommendationen från Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Det innebär att du ska stanna hemma från din gymnasieskola eller din arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra.

Region Dalarnas smittskyddsenhet tar direktkontakt med dig om du räknas som en hushållskontakt. Du får då information direkt från vården om vad som gäller för dig.

För barn i förskola, grundskola och gymnasiesärskola i ett hushåll där en annan person är konstaterat smittad av covid-19 gäller, så länge barnen är helt friska, att:

 • Det är tillåtet att gå till förskola, grundskola och gymnasiesärskola som vanligt.
 • Undvika aktiviteter utanför förskola och skola under hela inkubationstiden (14 dagar).
 • Man får resa med allmänna kommunikationsmedel.
 • Om inga andra möjligheter finns får vårdnadshavare lämna på förskola eller skola.

Läs Region Dalarnas Rekommendationer för hushållskontakter vid covid-19

Folkhälsomyndighetens information om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Sidan uppdaterad: 2020-11-20