Seveso-anläggningar i Leksands kommun

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit Seveso-direktivet, som berör verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen vid ett och samma tillfälle.

Verksamheter delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Seveso-anläggningar i Leksand

I Leksands kommun har två företag verksamhet som klassas i den lägre kravnivån.

Swerock - bergtäkt vid Rällsjön

Skanska - bergtäkt vid Hoberget, Ål-Kilen

Via länkarna ges information om vilka risker som finns med verksamheterna, hur du varnas och hur du ska göra vid en eventuell olycka.

Kommunens skyldigheter

Enligt Seveso-direktivet ska kommunen tillhandahålla information till allmänheten från de Seveso-verksamheter som finns i kommunen. Fysisk planering ska göras så att Seveso-verksamheter i möjligaste mån separerar från andra verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2019-03-21