Medborgarlöfte

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun och polisen tar sedan 2016 fram gemensamma medborgarlöften till kommuninvånarna. Arbetet med medborgarlöften har stärkt kommunens och polisens samarbete.

Medborgarlöftena baseras på lägesbilder som normalt tas fram med hjälp av medborgardialog, enkätundersökningar och statistik. Hittills har arbetet lett till bättre belysning längs gång- och cykelvägarna och ökad polisnärvaro genom fler fordonskontroller, särskilt kvälls- och nattetid på Noret i Leksand och på Hjultorget i Insjön.

Sidan uppdaterad: 2019-03-21