Akut hjälp

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Det finns flera olika telefonjourer som du kan ringa till dygnet runt. Där kan du få samtalsstöd för både barn, kvinnor och män.

Vid behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan du ringa till BUP i Falun. Telefontiderna är 08.00–12.00 och 13.00–16.00 måndag till fredag.

Telefonnummer: 023-49 12 00

Om du som barn, ungdom eller förälder är i behov av akut rådgivning kan du vända dig till BUP:s akutmottagning i Falun som har öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 023-49 20 70

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP)

Till bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. 
Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 116 11

BRIS

BRIS Vuxentelefon – om barn. BRIS tar här emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och problem som rör barn. Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt.

Telefonnummer: 077-150 50 50

BRIS

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Telefonnummer: 0200-21 20 19

Brottsofferjouren

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst. 

UMO är en Ungdomsmottagning på nätet som fungerar som ett komplement till de traditionella ungdomsmottagningen och vänder sig till unga mellan 13 och 25 år. På UMO.se finns texter, filmer, bildspel och annat material med information om sex, hälsa och relationer.

UMO

Svenska kyrkans diakoni hjälper människor i fysiska och psykiska svårigheter och andlig nöd. För att få kontakt med en diakon kan du vända dig till församlingen. Har du akut behov av att prata med någon under kvällar och helger kan du vända dig   till jourhavande präst.

Telefonnummer Svenska kyrkan i Leksands pastorat: 0247 - 807 00
Telefonnummer Jourhavande präst: 112

Diakoni - Samtal, livskris och sorgegrupper

 

POSOM är kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande och kan aktiveras i samband med svåra olyckor och katastrofer, då det inträffade är av en sådan art och omfattning att samhällets ordinarie resurser för stöd och psykisk hjälp behöver förstärkas.

Kristeamet -POSOM aktiveras vanligen av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via SOS alarm 112

POSOM (in med länk när sidan finns)

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen

Hit kan du vända dig om du är rädd, hotad, kontrollerad, isolerad eller utsatt för andra våldsamma handlingar. Kvinnomisshandel, fysisk eller psykiskt kan drabba vem som helst i alla samhällsskikt. Skulden är inte din och du är inte ensam.

  • Telefonnummer: 070-663 53 79 (telefonjour dygnet runt)
  • Mejladress: kvinnojouren(a)live.se
  • Hemsida: Kvinnojouren

 

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Telefonnummer: 08-30 30 20

Mansjouren

 

Hit kan du ringa för gratis psykiatrisk rådgivning och stöd, eller om du behöver någon att prata med. Telefontider är: 13.00–22.00 alla dagar.

Telefonnummer: 020 - 22 00 60

Nationella hjälplinjen

Akutmottagningen vänder sig till alla som bor eller vistas i Dalarna och har behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem. Kontakt med mottagningen ska ske via telefon före besök. Mottagningen och telefonen har öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 0225-49 44 00

Psykiatriska akutmottagningen i Säter

Hit kan du ringa dygnet runt för att få prata med en sjuksköterska som kan ge dig tips och råd på vem du i första hand ska vända dig till.

Telefonnummer: 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd efter kontorstid, dygnet runt, året runt till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Socialjouren når du via:

Telefonnummer: 112 

Socialjouren

Socialtjänsten - Individ och familjeomsorgen kan du under kontorstid ringa till för att få råd,  stöd och hjälp.

Telefonnummer: 0247-80 183 vxl

Socialtjänsten i Leksand Familj, barn och ungdom

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig oavsett könsidentitet.

Hemsida: https://storasyster.org/

 

Terrafem är Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du här få stöd och råd på över 40 olika språk.

Terrafem is an organisation working for women who are victims of violence and/or threats. If you call Terrafem you can get help in 40 different languages.

  • Telefonnummer/Phonenumber: 020-52 10 10
  • Hemsida/website: Terrafem

 

Sexuella övergrepp används ofta som namn på handlingar där någon kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Enligt svensk lag heter dessa handlingar sexualbrott.

1177 på webben: 1177 våld och övergrepp

 

Sidan uppdaterad: 2023-01-18