Misstanke om barn som far illa

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Socialkontoret

Socialkontoret

Telefon: 0247-801 83 (för tillfället kopplas detta nummer direkt till kommunens kundtjänst, 0247-800 00)

Fax: 0247-100 45

E-postadress:

Besöksadress: Hagagatan 8

Postadress: 793 30 Leksand

Barn värjer sig för ett slag

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. För dig som arbetar med barn och ungdomar finns det inget alternativ - du är skyldig att göra en anmälan.

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar skall anmäla till socialtjänsten om de får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa. Vidare står det att om du som privatperson får vetskap om detsamma bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Anmäl hellre en gång för mycket

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du ringa och rådfråga socialtjänsten anonymt. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite.

Rätt att vara anonym

När du ringer till socialtjänsten och gör en anmälan om att ett barn eller en ungdom misstänks fara illa har du rätt att vara anonym.  Du ska då ej uppge ditt namn. Skickar du en orosanmälan via socialkontorets mejl kommer ditt namn att framgå. För att tillförsäkra din anonymitet bör du ringa socialkontoret och be att få pratat med mottagningen.

Socialtjänsten har skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd.

För att rådgöra inför en anmälan eller för att göra en anmälan kontaktar du socialkontoret.

 

Sidan uppdaterad: 2022-04-08