Adoption

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjerätten

Telefon: 0247 - 802 87

E-postadress:

Här kan du som vill adoptera läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att du ska få adoptera.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Du kan ansöka om att adoptera ett barn genom internationell adoption.

Du kan även ansöka om enskild adoption om du har en anknytning till ett land eller en nära relation till ett barn.

Ansök om internationell adoption

Familjerätten beslutar om du kan adoptera ett barn genom internationell adoption. Det finns lagar och förordningar, både i Sverige och i barnets ursprungsland, som vi måste följa när vi fattar beslut.

En internationell adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. Adoptionen skapar livslånga familjeband och förändrar barnets hela livssituation. I varje steg av adoptionsprocessen är det barnets bästa som ska sättas främst.

Du hittar all information om lagar och förordningar hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

 

Gör så här om du eller ni funderar på att adoptera

Ring Familjerätten för ett första informationssamtal. Nästa steg är att gå en utbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov.

 

Ansökan och utredning

När du har gått utbildningen ska du inkomma med

  • läkarintyg
  • hälsodeklaration
  • kursintyg för kursen Föräldrautbildning inför adoption till Familjerätten
  • arbetsgivarintyg med inkomstuppgift
  • personbevis från Skatteverket
  • uppgifter från Försäkringskassan om eventuella sjukskrivningsperioder, sjukersättning med mera under de senaste tio åren

 

När du lämnat in alla handlingar inleder Familjerätten en utredning för att ta reda på om du eller ni är lämpliga som adoptivförälder. Utredningen innehåller bland annat uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer Familjerätten att träffa dig eller er för intervjuer, göra hembesök och träffa ert närmaste nätverk.

 

Socialnämnden fattar beslut

När utredningen är klar får du läsa igenom den. Därefter skickas utredningen till socialnämnden som fattar beslut om du ska få ett medgivande att adoptera.

 

Adoption av styvbarn

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn eller en släktings barn, ska du vända dig till Tingsrätten som i sin tur ger familjerätten i uppdrag att utreda.

Sidan uppdaterad: 2022-02-10