Faderskap och föräldraskap

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjerätten

Telefon: 0247 - 802 87

E-postadress:

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap/föräldraskap.

Det gör ni på familjerätten eller digitalt på skatteverkets hemsida. Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa här:
Digital föräldraskaps­bekräftelse från den 1 januari 2022

Om detta inte görs är socialnämnden skyldig att enligt lag att ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Detta innebär att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan faderskapet är fastställt.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni istället registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse.

Sedan faderskapet blivit fastställt anmäls detta till Skatteverket. Socialnämnden är enligt lag även skyldiga att se till att utreda barn vars föräldrar är samkönade. Detta gäller både gifta och ogifta samkönade par.

Modern ska vara folkbokförd i Leksand när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd i Leksand så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

När den andra föräldern har registrerats hos Skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Gemensam vårdnad, vad innebär det?

Anmälan om gemensam vårdnad är frivillig och kan anmälas hos Familjerätten eller digitalt om föräldrarna är överens.

Vad är en vårdnadshavare?

Den som är vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnet. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet, det vill säga företräder barnet i ekonomiska frågor.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad innebär detta att beslut i frågor som rör barnet ska fattas av dem gemensamt, till exempel måste anmälan om barnets flyttning och ansökan om pass göras av dem båda.

Om man inte bor tillsammans

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Då förutsätts att de kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor beträffande barnets boende, umgänge med mera.

Om den gemensamma vårdnaden av någon anledning behöver upplösas, kan detta ske genom avtal godkänt av socialnämnden eller genom domstolsbeslut.

Föräldrar som inte är gifta med varandra kan anmäla att de önskar gemensam vårdnad i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs.

Samkönade gifta par har inte automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Föräldrarna kan även anmäla till Skatteverket, vid ett senare tillfälle, att de vill ha gemensam vårdnad om sitt barn.

Gifter sig föräldrarna efter barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad. Mer information om gemensam vårdnad kan ni få vid besöket hos Familjerätten.

Kontakta även Försäkringskassan för information om föräldrapenning.

Nya regler för föräldraskapspresumtion

Nu införs nya regler om föräldraskapspresumtion. Från 1 januari kommer föräldraskap att förutsättas (dvs. automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mer information hittar du hos:
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Barfotafötter, pappa och barn

Faderskapstest genom DNA-analys

Om det är oklart vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger är pappa till barnet, verkligen är det. Familjerätten måste då

ha underlag i form av en rättsgenetisk analys, ett DNA-test. Det är handläggaren på Familjerätten som beslutar om det behöver göras ett sådant test.

Sidan uppdaterad: 2022-02-10