Familjerätt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjerätten

Telefon: 0247 - 802 87

E-postadress:

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder.

Familjerättens uppgift är att arbeta för barnets bästa, så som det är beskrivet i socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention.

Familjerättens uppdrag

Familjerätter ger rådgivning i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge, separation, skilsmässa, faderskap och föräldraskap samt adoptioner.

Familjerätten

  • Erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid oenighet i frågor som rör barnen.
  • Utreder och hjälper föräldrar att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.
  • Utför utredningar på uppdrag av tingsrätten gällande vårdnad, boende och umgänge, inklusive snabbyttranden.
  • Faderskapsutredningar
  • Utför adoptionsutredningar
  • Får också övriga ärenden på begäran av domstol som kan vara att avge yttrande vid barns namnbyte, yttrande vid passansökan och att lämna upplysningar vid äktenskapsskillnad.

Sidan uppdaterad: 2022-02-10