Samarbetssamtal

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjerätten

Telefon: 0247 - 802 87

E-postadress:

Era personuppgifter kommer inte att registreras i några register eller datasystem. Det här formuläret kommer att kastas efter avslutad kontakt.

Ansökan om Samarbetssamtal

Här kan du som förälder och har barn som är folkbokförd i Leksand ansöka om samarbetssamtal.

Kontaktuppgifter till dig (förälder 1)

Kontaktuppgifter till förälder 2

Bor ni på samma adress?
Behövs tolk?

Gemensamma barn

Frågor jag anser att vi behöver diskutera

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning kan ni vända er till familjerätten som erbjuder samarbetssamtal. Ni kan även få råd och stöd vid skilsmässor och separationer.

Syftet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning är att ni båda två är villiga att delta.

Samtalen leds av en familjerättssekreterare. Först träffar familjerättssekreterarna er var för sig. De vill ta reda på era behov och om det förekommit våld i relationen. Efter de enskilda samtalen träffas alla och samtalar tillsammans. Om det är lämpligt pratar de också med barnet.

Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerättssekreterarna kan även skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Sidan uppdaterad: 2022-04-13