Vårdnad, boende och umgänge

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjerätten

Telefon: 0247 - 802 87

E-postadress:

Vid familjerätten kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och hitta former för att kunna samarbeta kring barnen.

I samarbetssamtal kan föräldrar också få hjälp med att träffa avtal om vårdnad boende och umgänge.
Du som förälder kan också få rådgivning och information om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn. Om svårigheterna inte är kopplade till föräldraskapet utan till din relation till medföräldern så rekommenderar vi att ni i stället kontaktar familjerådgivningen i Leksands kommun

Familjerådgivningen Leksands kommun

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni upprätta juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barn hos familjerätten. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet och verkan som en dom i en domstol, vilket bland annat innebär att det kan verkställas (genomföras med tvång) om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

För att kunna upprätta ett avtal krävs det att:

  • föräldrarna är överens om avtalets innehåll
  • de har full insikt i innebörden av avtalet
  • avtalet bedöms vara till barnets bästa
  • barnet det gäller ska vara folkbokförd i Leksand

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för barnet, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till Familjerätten på samarbetssamtal. Familjerättssekreteraren leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta. Ni kan också vända er till Sveriges Domstolar. Tingsrätten ger då vanligtvis Familjerätten i uppdrag att göra en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att kunna fatta beslut om vad som blir bäst för barnet. Här kan du titta på filmen . Filmen förklarar hur hela processen går till i en vårdnadsutredning.Ansök om stämning - Sveriges Domstolar

Vi pratar med er föräldrar

Vi på familjerätten inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet.

Vi pratar med människor omkring barnet

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi även registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

Utredningen ser till barnets behov

Under utredningen bedömer vi bland annat

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen
  • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
  • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver
  • er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet själv och vilka behov barnet har i form av stabilitet, skolgång och utbildning.

Ni får läsa utredningen

Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av.

Rättigheter för er och barnet

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt. Du får vara anonym. Om du inte pratar svenska så bra och behöver tolk, anlitar vi tolkförmedling.

Sidan uppdaterad: 2022-02-10