ABC 3 - 12 år, Föräldrastödsträffar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjeterapeut

Jonas Rosling

Telefon: 0247-806 81

E-postadress:

Besöksadress: Parkgatan 10, 79331 Leksand

Bild på Jonas Rosling

Familjebehandlare

Tuija Nehrman

Telefon: 0247-806 63

E-postadress:

Besöksadress: Parkgatan 10, 79331 Leksand

Jonas Rosling och Tuija Nehrman
Jonas Rosling och Tuija Nehrman som jobbar med familjestödsträffar.

Anmälan till ABC-utbildning

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

 • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
 • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
 • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
 • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Familjeteamet i Leksand bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling.

Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Du är expert på ditt eget barn

De flesta föräldrar känner igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

 • Hur kan vi undvika konflikter?
 • Hur får vi mer tid tillsammans med barnen?
 • Hur skapar vi harmoni vid matbordet?
 • Hur undviker vi stressiga situationer?

Du som förälder är expert på ditt/dina barn, så dela med dig av dina erfarenheter, ta del av andra föräldrars och gruppledarnas erfarenheter, idéer och aktuell forskning!

Kommande träffar

Vi kommer erbjuda ABC 3 - 12 år även under hösten 2023. Träffarna är vid fyra tillfällen samt att vi erbjuder en återträff vid ett senare tillfälle. Träffarna och materialet är gratis och vi bjuder på kaffe/the och smörgås.

 

Höstens träffar 2023 

 • Tid: Klockan 17.30 - 20.00
 • Datum: Datum är ej bestämt ännu
 • Plats: Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10 i Leksand
 • Sista anmälningsdag

Sidan uppdaterad: 2023-04-24