Familjeteamet - öppenvård för familjer

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjeteamet

Telefon: 0247-801 18

E-postadress:

Besöksadress: Parkgatan 10

Postadress: 793 31 Leksand

Läggdags för familjen

Om du som förälder, barn eller ungdom behöver stöd kan du vända dig till Familjeteamet. Där finns både familjepedagoger, socionomer och familjeterapeut till din hjälp. Vi kan även träffas digitalt via Teams. Vi behöver då bara din mejladress!

Personalen hjälper dig med allmän rådgivning, till exempel:

Så här går samtal till hos Familjeteamet

Man måste boka tid för att träffa någon av oss sju som jobbar i Familjeteamet. Man kan ringa eller skicka e-post till oss för att boka en tid för samtal. Ibland är det bara de vuxna som träffar Familjeteamet och ibland är barn/ungdomar med. Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid. Samtalen varar cirka 1 timme per gång. Vi träffas i Familjecentralen Bönan, Familjeteamets lägenhet i Insjön eller digitalt via Teams när vi bokat tid för träff/samtal.

Tystnadsplikt på Familjeteamet

Självklart ska du/ni kunna känna er trygga hos Familjeteamet som har sekretess. Ingen registrering förekommer och Familjeteamet för inga journaler (om det inte är socialtjänsten som gett oss i uppdrag att träffas). Familjeteamet är inte heller någon myndighet och all kontakt bygger på frivillighet. Den som önskar vara anonym har rätt att vara det.

Familjeteamet har samma anmälningsplikt som alla andra som arbetar med barn, exempelvis personal på förskola och skola. Det vill säga om vi misstänker att ett barn kan fara illa, det vill säga att ett barn inte har det bra, är vi på Familjeteamet skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Detta är en mycket viktig lag för att skydda och hjälpa det käraste vi har, våra barn! Det är alla vuxnas ansvar att se till att barn och ungdomar får hjälp när något inte är bra.

Ingen avgift och rätt till tolk

Besöken är gratis och kostar alltså inget. Detta gäller även våra föräldrastödsgrupper. Behöver ni tolk har ni rätt till det. Vi använder godkända tolkar via tolkcentralen och tolkförmedlingen.                                                 

Tidsbokning och förfrågningar

Önskar ni tid för samtal skickar ni e-post eller ringer på vår mottagningstelefon: 0247-801 18. Om vi inte kan svara måste ni prata in ett meddelande om ni vill att vi ska ringa upp och glöm inte att lämna ert telefonnummer.

Familjeteamets e-postadress är: familjeteamet@leksand.se men skickar man e-post kan inte sekretessen helt garanteras. Om du/ni väljer att kontakta familjeteamet via e-post uppge då också ditt/era telefonnummer.

Besöksadress:

Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10, 793 31 Leksand (egen ingång till vänster om stora entrén)

Biståndsbeslut vid större insatser

Om det gäller mera omfattande insatser från Familjeteamet, till exempel om en familjepedagog behöver vara med en familj i hemmet och arbeta mera praktiskt för att lösa olika situationer måste ett beslut om det fattas av socialtjänsten. Om man vill ansöka om sådant stöd tar man kontakt med antingen Familjeteamet eller med socialkontoret så hjälper vi dig/er.

Om du är osäker på om din ansökan gäller en "större insats" eller om Familjeteamet kan ta emot dig/er utan biståndsbeslut går det bra att ringa till Familjeteamet eller socialkontoret och rådfråga, även anonymt går bra.

Sidan uppdaterad: 2023-03-03