Föräldraskap i Sverige, föräldrastödsträffar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

föräldragrupp

Anmälan till kursen Föräldraskap i Sverige

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

 • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
 • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
 • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
 • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Föräldraskap i Sverige är namnet på våra gruppträffar för föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige (utrikesfödda föräldrar). Här träffas de som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Gruppen träffas vid fem tillfällen och kursen är gratis.

Att vara förälder i ett nytt land leder ofta till frågor om samhället, arbetslivet och familjelivet. Föräldraskap i Sverige leds av utbildade gruppledare och vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år.

 • Träff 1 – Familj i nytt land
 • Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
 • Träff 3 – Hälsa och sjukvård
 • Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Vad vill föräldrar veta och varför ska du vara med?

Föräldraskap i Sverige har sin grund i undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige. Träffarna bygger också på forskning, FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning samt deltagarnas egna frågor. Under kursen kommer du att få möjlighet att prata med andra föräldrar, dela med dig av dina erfarenheter och frågor.

Kursens mål är stärkta föräldrar och tryggare familjer, ökade möjligheter att ta del av det svenska samhället samt bättre skolresultat för barnen.

Gruppträffar under hösten 2023

 • Datum: Tisdagar 24 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november och 21 november.
 • Tid: Klockan 09.50 - 12.15
 • Plats: Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10 i Leksand.
 • Kostnad: Kursen är gratis och vi bjuder på fika!
 • Bra information:  Du behöver vara med alla träffar. Max 12 deltagare.
 • Tolk: Den här kursomgången finns tolk på tigrinja och persiska.

Anmälan och kontakt

Du anmäler dig enkelt via formuläret på den här sidan. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss som leder gruppen. Klicka på namnen så finns där telefonnummer och mejladress.

Maria Groth 

Lena C. Nilsson

Sidan uppdaterad: 2023-10-06