Rehab

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

På Rehabenheten i Leksands Kommun arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kommunen har rehabiliteringsansvar för de personer som behöver rehabiliterande insatser i hemmiljön samt de som bor på kommunens särskilda boenden, inklusive kommunens korttidsboende. Rehabilitering kan ske av regionen och kommunen gemensamt.

Vårt mål är att alla med bedömt behov ska erbjudas rehabiliteringsinsatser för att bibehålla eller öka sin aktivitets- och funktionsförmåga och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad kan du få hjälp med?

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder hembesök för bedömning, behandling, utprovning, förskrivning av och träning med hjälpmedel, instruktion och handledning till personal och anhöriga samt bedömning inför bostadsanpassning.

Kontakt

Du som bor i eget boende kontaktar kommunens kundtjänst.  På våra boenden tas kontakt med rehab via omvårdnadspersonalen. Rehabenheten finns i HSL-enhetens lokaler i Tibble.

Sidan uppdaterad: 2023-03-07