Uppdrag kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj enligt LSS

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En grupp händer tillsammans

Observera att:

  • Du måste vara 18 åreller mer för att bli kontaktperson, ledsagare eller avlösare.
  • Ett utdrag från brottsregistret kommer att göras.
Kryssa för ett eller fler alternativ:

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du ge tid och omtanke till någon som behöver extra stöd? Vi söker dig som vill bli uppdragstagare som kontaktperson, ledsagare eller avlösare till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning.

Uppdrag som kontaktperson enligt LSS

En kontaktperson är främst en medmänniska, någon att tala med och hitta på något trevligt med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten

Du planerar aktiviteter tillsammans med personen du ska vara kontaktperson åt. Utgå från era intressen och eventuella begränsningar.

Vanligtvis träffar du personen 1-4 gånger i månaden och har telefonkontakt däremellan.

Exempel på aktiviteter när du är kontaktperson:

  • Ringa och prata en stund.
  • Promenera, hälsa på eller ta en fika någonstans.
  • Gå på bio, teater, loppmarknad, hockey mm.

Här kan du se en film som handlar om rollen och ansvaret i uppdraget som kontaktperson.

Läs mer om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppdrag som ledsagare

Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet. Exempel på aktiviteter kan vara besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller på annat sätt ta del av samhällslivet. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Du kan vara ledsagare åt både barn, ungdomar och vuxna personer som behöver extra mycket stöd i vardagen.

Uppdrag som avlösare

Som avlösare är du i hemmet tillsammans med ett barn eller en ungdom för att föräldrar/vårdnadshavare ska få avlösning.

Föräldrar/vårdnadshavare ska få möjlighet att vila, genomföra egna aktiviteter, ta hand om syskon eller göra ärenden utanför hemmet.

Uppdrag som kontaktfamilj eller stödfamilj (LSS)

Anledningen till att en person har beviljats en kontaktfamilj eller stödfamilj varierar, men ofta saknar personen ett socialt nätverk. Om din familj kan tänka er att bli kontaktfamilj eller stödfamilj ger ni stöd och avlastning för kortare perioder. Den som är i behov av en kontaktfamilj eller stödfamilj bor ofta i sin kontaktfamilj under korta återkommande perioder, till exempel en helg i månaden.

Ersättning

Förutom att du gör en viktig och uppskattad samhällsinsats får du också ekonomisk ersättning i form av ett arvode samt omkostnadsersättning.

Just nu söker vi kontaktpersoner

Om uppdraget

Till en av våra manliga brukare söker vi en kontaktperson med intresse för att hitta på roliga saker tillsammans med brukaren. Brukaren önskar kontinuerliga träffar med sin kontaktperson.

Dina egenskaper

Du behöver ingen utbildning eller särskild erfarenhet för att bli kontaktperson, men att vara intresserad för aktiviteter och rörelse uppskattas. Andra egenskaper som brukaren önskar är att du som kontaktperson är lugn och håller fast vid rutiner.

Önskemål för tid/dag träff

Träffarna sker på varierande tider. Ni bestämmer tillsammans när ni ska ses eller ha kontakt med varandra.

Referenskod (anges i intresseanmälan): Annons 001

Om uppdraget

Till en av våra manliga brukare söker vi en kontaktperson med intresse för att fiska samt att kontaktpersonen kan teckenspråk. Brukaren önskar även att kontaktpersonen ska följa med på aktiviteter.

Dina egenskaper

Du behöver ingen utbildning eller särskild erfarenhet för att bli kontaktperson, men att vara intresserad av fiske och andra aktiviteter uppskattas.

Önskemål för tid/dag träff

Träffarna sker på varierande tider. Ni bestämmer tillsammans när ni ska ses eller ha kontakt med varandra.

Referenskod (anges i intresseanmälan): Annons 003

Om uppdraget

Till en av våra kvinnliga brukare söker vi en kontaktperson med intresse för att hitta på roliga saker tillsammans. Brukaren önskar träffar en gång i veckan med sin kontaktperson.

Dina egenskaper

Du behöver ingen utbildning eller särskild erfarenhet för att bli kontaktperson, men att vara intresserad av datorer och ett biobesök ibland är en fördel. Andra aktiviteter som brukaren önskar att göra tillsammans med dig som kontaktperson är att fika.

Önskemål för tid/dag träff

Träffarna sker på varierande tider, men gärna en gång i veckan. Ni bestämmer tillsammans när ni ska ses eller ha kontakt med varandra.

Referenskod (anges i intresseanmälan): Annons 007

Just nu söker vi avlösare i hemmet och stödfamiljer

Om uppdraget

Ditt uppdrag som avlösare är att avlasta anhöriga i deras hem vilket innebär att du tillfälligt tar hand om, ger tillsyn och omvårdnad av barn eller ungdom med funktionsvariation. De timmar barnet är beviljat fördelas efter överenskommelse mellan dig och vårdnadshavare.

Dina egenskaper

Vi söker dig som är omtänksam, handlingskraftig och empatisk. Det är önskvärt att du som avlösare har lite intresse för dataspel och youtube. Uppdraget gäller ett barn i skolåldern med en omfattning av 12h per månad.

Referenskod (anges i intresseanmälan): Annons 004

Om uppdraget

Ditt uppdrag som avlösare är att avlasta anhöriga i deras hem vilket innebär att du tillfälligt tar hand om, ger tillsyn och omvårdnad av barn eller ungdom med funktionsvariation. De timmar ungdomen är beviljad fördelas efter överenskommelse mellan dig och vårdnadshavare.

Dina egenskaper

Vi söker dig som är omtänksam, handlingskraftig och empatisk. Det är önskvärt att du är en man samt är intresserad av att cykla och har någon erfarenhet av personer med funktionsvariationer. Uppdraget gäller en ungdom med en omfattning av 20h per månad.

Referenskod (anges i intresseanmälan): Annons 005

Om uppdraget

Ditt uppdrag som avlösare är att avlasta anhöriga i deras hem vilket innebär att du tillfälligt tar hand om, ger tillsyn och omvårdnad av barn eller ungdom med funktionsvariation. De timmar barnet är beviljat fördelas efter överenskommelse mellan dig och vårdnadshavare.

Dina egenskaper

Vi söker dig som är omtänksam, handlingskraftig och empatisk. Det är önskvärt att du som avlösare har lite intresse för att spela på iPad och Xbox. Uppdraget gäller ett barn i skolåldern med en omfattning av 12h per månad.

Referenskod (anges i intresseanmälan): Annons 006

Om uppdraget

Ditt uppdrag som avlösare är att avlasta anhöriga i deras hem vilket innebär att du tillfälligt tar hand om, ger tillsyn och omvårdnad av barn eller ungdom med funktionsvariation. De timmar barnet är beviljat fördelas efter överenskommelse mellan dig och vårdnadshavare.

Dina egenskaper

Vi söker dig som är omtänksam, handlingskraftig och empatisk. Det är önskvärt att du som avlösare har lite intresse för att vara utomhus, se på TV och har mycket energi. Uppdraget gäller ett barn i skolåldern med en omfattning av 12h per månad.

Referenskod (anges i intresseanmälan): Annons 008

Om uppdraget

Ditt uppdrag som avlösare är att avlasta anhöriga i deras hem vilket innebär att du tillfälligt tar hand om, ger tillsyn och omvårdnad av barn eller ungdom med funktionsvariation. De timmar barnet är beviljat fördelas efter överenskommelse mellan dig och vårdnadshavare.

Dina egenskaper

Vi söker en kvinna som är omtänksam, handlingskraftig och empatisk. Uppdraget gäller ett barn i skolåldern med en omfattning av 12h per månad.

Referenskod (anges i intresseanmälan): Annons 009

Sidan uppdaterad: 2023-09-22