Uppdrag kontaktperson enligt LSS, ledsagare och avlösare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En grupp händer tillsammans

Observera att:

  • Du måste vara 18 åreller mer för att bli kontaktperson, ledsagare eller avlösare.
  • Ett utdrag från brottsregistret kommer att göras.
Kryssa för ett eller fler alternativ:

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du ge tid och omtanke till någon som behöver extra stöd? Vi söker dig som vill bli uppdragstagare som kontaktperson, ledsagare eller avlösare till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning.

Uppdrag som kontaktperson enligt LSS

En kontaktperson är främst en medmänniska, någon att tala med och hitta på något trevligt med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten

Du planerar aktiviteter tillsammans med personen du ska vara kontaktperson åt. Utgå från era intressen och eventuella begränsningar.

Vanligtvis träffar du personen 1-4 gånger i månaden och har telefonkontakt däremellan.

Exempel på aktiviteter när du är kontaktperson:

  • Ringa och prata en stund.
  • Promenera, hälsa på eller ta en fika någonstans.
  • Gå på bio, teater, loppmarknad, hockey mm.

Läs mer om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppdrag som ledsagare

Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet. Exempel på aktiviteter kan vara besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller på annat sätt ta del av samhällslivet. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Du kan vara ledsagare åt både barn, ungdomar och vuxna personer som behöver extra mycket stöd i vardagen.

Uppdrag som avlösare

Som avlösare är du i hemmet tillsammans med ett barn eller en ungdom för att föräldrar/vårdnadshavare ska få avlösning.

Föräldrar/vårdnadshavare ska få möjlighet att vila, genomföra egna aktiviteter, ta hand om syskon eller göra ärenden utanför hemmet.

Ersättning

Förutom att du gör en viktig och uppskattad samhällsinsats får du också ekonomisk ersättning i form av ett arvode samt omkostnadsersättning.

Sidan uppdaterad: 2023-04-06