Våra äldre

Glada äldre tittar i bok tillsammans

Har du fyllt 65 år och behöver stöd och hjälp i din vardag, kan du exempelvis få ett trygghetslarm, hemtjänst eller plats på ett vård- och omsorgsboende.