Ansökan om särskilt boende

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Leksands kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Kontakt och information om biståndhandläggning

Du kan via kundtjänst 0247-80 000 få kontakt med den biståndshandläggare som ansvarar för dig. Kan inte ansvarig handläggare ta emot ditt samtal direkt finns det bokningsbara telefontider som kan ge dig datum och tid när ni kan tala med varandra.

Använd ansökningsblankett eller skriv ett brev           

Du kan skriva ett vanligt brev eller skriva ut en blankett som du fyller i och skickar till Leksands kommun (du finner blanketter längst ner på sidan). En biståndshandläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök eller möte. Anhöriga eller legal företrädare, som god man eller förvaltare, får gärna vara med.

Hembesök eller möte hos handläggare

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och biståndshandläggaren om den insats du ansökt om, hur dina behov ser ut, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Utredning och beslut

Biståndshandläggaren gör sedan en utredning. I utredningen prövas om du har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller om du ansöker enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 

Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår om insatsen blir beviljad eller om du fått avslag. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen.

Handläggning av ärendet

Med handläggning menas all den verksamhet och insamling av uppgifter som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta ett beslut. Handläggning av allas ärenden ska ske skyndsamt.

Utredningstidens längd

Enligt 7 § Förvaltningslagen framgår att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte innebära att kraven på objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts. Vad som menas med så snabbt som möjligt kan inte anges generellt, utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med ditt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp med att överklaga ditt beslut kan din biståndshandläggare stödja dig med detta.

Du väljer själv vem som ska utföra arbetet

Leksands kommun har valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som blir beviljad hemtjänst själv väljer vilket företag, så kallad leverantör, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av kommunen.

Idag har vi två utförare av hemtjänst:

Avgifter

Information om kostnader för särskilt boende hittar du under avgifter.

Sidan uppdaterad: 2023-01-18