Hjälp i hemmet

För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns det många olika typer av hjälp du kan få för att underlätta din vardag i hemmet.