Dagverksamhet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Grupp med äldre personer

Dagverksamhet är till för dig som bor i ordinärt boende. Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats som man kan få beviljad genom socialtjänstlagen.

Verksamheten är förlagd i Tibble. Dagverksamheten är öppen fem dagar i veckan; måndag till fredag klockan 9.30-14.30. 

Gemenskap och meningsfulla aktiviteter

Till dagverksamheten är du välkommen för att känna gemenskap och få en meningsfull dag. Det kan i vissa fall även vara en avlastning för anhöriga. Aktiviteterna planeras utifrån gästernas förutsättningar och intresse, som till exempel korsord, tidningsläsning, promenader och musikunderhållning. Det finns även möjlighet till utevistelse.

För att kunna delta i dagverksamheten behöver du kontakta kommunens biståndshandläggare. Det gör du via kommunens kundtjänst på telefon 0247-800 00.

Utbildade undersköterskor med rehabiliterande synsätt

Vi som arbetar här är utbildade undersköterskor. Tillgång till sjuksköterska finns vid akuta behov. Vi arbetar med ett rehabiliterande synsätt vilket innebär att den enskilde stimuleras till att göra det man kan själv. Vi ser positivt på din och anhörigs delaktighet. Ni får gärna ge synpunkter på hur vi på bästa sätt kan ge en så bra dag som möjligt.  

Du ansvarar själv för dina privata medel, personalen hanterar inte detta. 

Omsorgsresa

Du som inte har möjlighet att på egen hand ta dig till dagverksamheten kan få bistånd i form av omsorgsresa. Det beviljas utifrån en individuell bedömning och är tidsbegränsat. Önskar du omsorgsresa kan du prata med undersköterskan eller enhetschefen.  

Har du beviljats omsorgsresa och blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma till ditt besök ska du ringa beställningscentralen och avboka resan på telefon 0774-44 00 00. 

Kom ihåg att meddela personalen på dagverksamheten att du inte kan komma.   

Anhörigstöd

Leksands kommun erbjuder stöd till den som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. Syftet med anhörigstödet är att förebygga ohälsa och erbjuda en ökad livskvalitet både för dig som anhörig och för den du vårdar. 

Kostnader

Vid frågor om kostnader kontaktar du kommunens avgiftshandläggare via kundtjänst på telefon 0247-800 00. 

Telefonnummer

Dagverksamheten, 0247-805 81
Enhetschef, 0247-802 79
Anhörigsamordnare, 0247-803 09
Demenssjuksköterska, 0247-806 39
Avgiftshandläggare (via kundtjänst), 0247- 800 00 
Biståndshandläggare (via kundtjänst), 0247- 800 00
Beställningscentralen omsorgsresa, 0774-44 00 00

Sidan uppdaterad: 2023-08-09