Hemsjukvård

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sjuksköterska besöker en patient

När du inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd, kan du få hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Du kontaktar din vårdcentral som förmedlar kontakt med hemsjukvården.

I hemsjukvården arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

För inskrivna med vårdplan

Kommunen har ansvar över hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det berör alla som är inskrivna i hemsjukvården och har en vårdplan, oavsett ålder och sjukdom.

Gäller inte alla insatser

För andra insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet, som till exempel bostadsanpassning och utprovning av hjälpmedel, ska kommunen kontaktas på telefon 0247-800 00.

Landstinget ansvarar precis som tidigare för läkarinsatser vid hembesök.

Demens

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika stödinsatser som anhörigstöd och kostnadsfri avlösning i hemmet. Du som behöver råd och stöd om demenssjukdom är välkommen att kontakta demenssjuksköterskan på telefon 0247-806 39.

Sidan uppdaterad: 2022-04-08