Hjälpmedel

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Man/kvinna i rullstol

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen.

Personer som har en funktionsnedsättning kan låna eller hyra olika slags hjälpmedel. Dessa utprovas individuellt. Du som bor i eget boende och har behov av hjälpmedel kan kontakta rehabenheten via Leksands kommuns kundtjänst 0247-800 00.

Enheten erbjuder rehabiliteringsinsatser med mål att uppnå eller upprätthålla bästa möjliga funktion hos dig efter skada eller sjukdom. Inom rehabenheten arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

På Region Dalarnas hemsida här nedan kan du läsa mer om olika typer av hjälpmedel. Där finns bland annat information om hörsel, syn, tolk, ortopedteknik och kontinenshjälpmedel.

Sidan uppdaterad: 2023-02-08