Trygghetslarm

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Biståndshandläggare

Vård och omsorg

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Tryhgghetslarm

Trygghetslarm kan beviljas dig som på grund av ålder eller funktionshinder löper större risk än andra att hamna i nödsituationer och saknar möjlighet att larma omgivningen genom att använda telefon.

För dig som beviljas trygghetslarm ska tryggheten öka i det egna bostaden. Larmet bör även minska behovet av tillsyn.

Ansökan

Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggare inom vård och omsorg. Efter bedömning beslutas om rätt till trygghetslarm föreligger. 

Verkställighet 

När du fått ett beslut om trygghetslarm görs en beställning till larmansvarig i kommunen. Trygghetslarm installeras normalt inom en vecka.  Enhetschef ansvarar för att beslut verkställs.

Kommunens larmansvarig/hemtjänstpersonal ombesörjer utsättning och borttagning av trygghetslarm hos dig. Du ska i samband med installationen lämna två nycklar till larmansvarig och vid borttagning lämnas dessa tillbaka till dig.

Trygghetslarmen är kopplade till en trygghetscentral som tar emot larm. Vi kontaktar till dig ca 3 minuter efter hemtjänsten mottagit uppdraget från larmoperatören. Trygghetscentralen kontaktar aktuell personalgrupp som arbetar i området som du bor i. Personal besöker dig och utför hjälpinsatsen så fort det är möjligt, inställelsetiden är maximalt 30 minuter. Bor du i ytterområden kan tiden bli något längre.

Avgift

Du betalar en avgift per månad enligt kommunens taxasystem. Ingen annan kostnad föreligger för närvarande när hemtjänstpersonal åtgärdar larm hos dig. 

Du får själv betala för borttappad eller skadad larmutrustning. Kommunen ansvarar inte för eventuella ökade kostnader gällande uppkoppling vid till exempel testlarm.

Information om kostnader för trygghetslarm hittar du under avgifter.

Underhåll och reparationer

Du ansvarar för att trygghetslarmet hanteras på ett aktsamt sätt och enligt de instruktioner som lämnas vid installationen.

Om problem uppstår med trygghetslarmen ansvarar du för att kontakta kommunens larmansvarig som så snart det är möjligt, åtgärdar problemet. Vid behov utbytes larmet mot ett nytt.

Kommunen ansvarar inte för eventuella problem med uppkoppling via fast eller mobilt telefonnät.

Återlämnande

Återlämnande sker till larmansvarig/hemtjänst när behov ej längre kvarstår, larmet kommer att debiteras tills att det är återlämnat.

Sidan uppdaterad: 2023-03-06