Ansök, ändra eller säg upp plats

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Du ansöker om plats till ditt barn på kommunal förskola senast fyra månader innan önskat startdatum för att platsgarantin ska gälla. Platsgaranti innebär att ditt barn efter fyra månader i kö är garanterad plats i någon kommunal förskola.

Sök förskola för ditt barn genom att använda vår e-tjänst eller via blankett.
I e-tjänsten a
nsöker du om barnomsorg både till kommunala och fristående förskolor.
När du får erbjudande om en
 förskoleplats måste du svara inom sju dagar. Om du inte svarar i tid riskerar du att mista din plats och erbjudandet går vidare till nästa person i kön.

Ditt barn är garanterat fritidshemsplats, men räkna med en handläggningstid på två veckor.

När vi erbjuder dig förskole- eller fritidshemsplats måste du anmäla din inkomstuppgift i e-tjänsten - lämna inkomstuppgift.

Önskas plats på en fristående förskola, ta kontakt med förskolan för att få information om de har lediga platser eller ej. Om plats önskas på en fristående förskola ska du ansöka om det i vår e-tjänst – Ansökan om barnomsorgsplats- Förskola

Uppsägning av plats

Du säger upp din plats på förskolan och på fritidshemmet via e-tjänsten – säga upp plats förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden. För fritidshemsplats och arbetslöshet gäller inte samma uppsägningstid.

Ändring av omsorgsbehov

E-tjänsten lämna inkomstuppgifter/ändra omsorgsbehov är till för att göra en ändring av barnomsorgsplatsens omfattning. Omfattningen påverkas bland annat av arbetslöshet, ökad sysselsättningsgrad, föräldraledighet eller allmän förskola.

Byte och omplacering

Byte av plats till annan förskola gör du i e-tjänsten Ansökan om barnomsorgsplats. Ditt barn ställs då i kö för den nya förskolan på samma sätt som alla andra som söker.

Tillfällig föräldrapenning

Om du måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn, kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

 

Om du inte har möjlighet att använda dig av våra e-tjänster finns blanketter för utskrift nedan. 

Sidan uppdaterad: 2023-01-30