Ansök, ändra eller säg upp plats

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ansökan om plats på förskola eller fritidshem

*Kväll/natt- och helgtider finns ej tillgängligt just nu, men vi undersöker härmed hur behovet ser ut.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Dina personuppgifter används bland annat för att behandla ansökan om barnomsorgs- och fritidshemsplats, köhantering och fakturering. Ytterligare information om hur dina personuppgifter används lämnas av Utbildningssektorn.

Ändring av omsorgsbehov

Skicka bekräftelse via e-post:

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Säga upp plats inom barnomsorg

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Byte av förskola

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Dina personuppgifter används bland annat för att behandla ansökan om barnomsorgs- och fritidshemsplats, köhantering och fakturering. Ytterligare information om hur dina personuppgifter används lämnas av sektorn lärande och stöd.

Fakturamottagare

Make/maka/sambo

Uppgifter om inkomst

Fakturamottagare:

Make/maka/sambo: 

Skicka in uppgifter

Jag/Vi har tagit del av tillämpningsföreskrifterna och
taxan för barnomsorg.

Jag/Vi intygar på heder och samvete att den inlämnade inkomstuppgiften är riktig och åtar oss betalningsansvaret för barnomsorgsavgiften.

Lämnade inkomstuppgifter kan komma att jämföras med årsinkomst, brutto, enligt deklaration. Dina personuppgifter används bl.a. för att behandla ansökan om barnomsorgs- och fritidshemsplats, köhantering och fakturering. Ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas lämnas av Lärande och stöd.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

För att få barnomsorgsplats i förskola måste du ställa ditt barn i kö senast fyra månader före den dag du vill ha en placering. Du ansöker om plats på den här sidan. Här kan du också ansöka om plats till fritidshem, ändra tider eller säga upp din plats.

I formuläret ansöker du om barnomsorg både till kommunala och fristående förskolorna.

När du får erbjudande om en förskoleplats måste du svara inom tio dagar. Om du inte svarar i tid riskerar du att mista din plats och erbjudandet går vidare till nästa person i kön.

Ditt barn är garanterat fritidshemsplats, men räkna med en handläggningstid på två veckor.

När vi erbjuder dig förskole- eller fritidshemsplats får du en inkomstblankett per post som du ska skicka till oss. Du kan även fylla i inkomstuppgift i formuläret för inkomstuppgift.

Önskas plats på en fristående förskola, ta kontakt med förskolan för att få information om de har lediga platser eller ej. Om plats önskas på en fristående förskola ska du anmäla det i vårt formulär.

Uppsägning av plats

Du säger upp din plats på förskolan och på fritidshemmet på den här sidan. Uppsägningstiden är två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden. För fritidshemsplats och arbetslöshet gäller inte samma uppsägningstid.

Ändring av omsorgsbehov

Ändringsformuläret är till för att göra en ändring av barnomsorgsplatsens omfattning. Omfattningen påverkas bland annat av arbetslöshet, ökad sysselsättningsgrad, föräldraledighet eller allmän förskola.

Byte och omplacering

Byte av plats till annan förskola innebär förtur och sker vid höstterminens start. Sista anmälningsdatum är 30 april.

Tillfällig föräldrapenning

Om du måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn, kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Sidan uppdaterad: 2021-02-23