Starta fristående verksamhet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Avdelningschef

Lena Nilsson

Telefon: 0247-805 57

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Avdelningschef förskolan

Little toddler boy playing with wooden music toy indoor

Här kan du ta del av information och ansökningshandlingar om du planerar att starta fristående verksamhet.

Fristående verksamhet i form av förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller krav som anges i skollagen.

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga.

Villkoren är att verksamheten ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet, att påtagligt negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i kommunen och att de avgifter som tas ut inte är oskäligt höga.

 

Sidan uppdaterad: 2022-12-12