Föräldrakooperativ – så funkar det

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I texten som följer berättar föräldrakooperativen Knippan, Pyret, Elefanten, Krabat och Grankotten om vad det innebär att vara delaktig och ha sitt barn placerat på ett föräldrakooperativ.

Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang, men ger mycket tillbaka.

Föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening av medlemmarna i föreningen. Alla vårdnadshavare med barn i föräldrakooperativet är medlemmar i föreningen. Som medlem och vårdnadshavare i ett föräldrakooperativ får du inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Väljer man ett föräldrakooperativ för sin barnomsorg så krävs det egna arbetsinsatser av varierande omfattning av vårdnadshavarna. Det kan handla om sysslor som bokföring och löneutbetalningar och andra administrativa sysslor. Ibland är det föräldrarna som har hand om matlagning och städning enligt rullande schema. Det är också vanligt att vårdnadshavare rycker in som vikarier, när någon i personalen är sjuk eller för att frigöra planeringstid för personalen. Genom att då och då arbeta på förskolan får du många värdefulla inblickar i ditt barns vardag. Att vara delaktig i driften av förskolan skapar ofta samhörighet både mellan olika familjer, och mellan familjerna och förskolepersonalen.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att du får lägga tid och engagemang, men det ger dig samtidigt möjlighet att vara med och utforma förskolan och vara delaktig i ditt barns vardag.

I en föräldrakooperativ förskola är huvudmannen Styrelsen. Styrelsen består av vårdnadshavare och medlemmar i kooperativet. Huvudmannen dvs. styrelsen har ett lagreglerat arbetsgivaransvar där man har yttersta ansvar för personalen och deras arbetsmiljö. Ett föräldrakooperativ drivs i demokratisk form där alla medlemmar är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller.

Olika föräldrakooperativ har olika utformning hur vårdnadshavare arbetar och engagerar sig för kooperativets bästa. Kontakta föräldrakooperativet det gäller för att veta mer.

 

Sidan uppdaterad: 2022-06-15