ICDP, vägledande samspel

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I kommunens förskolor jobbar vi aktivt med vägledande samspel (ICDP - International Child Development). ICDP är ett hälsofrämjande program med huvudmål att skapa och upprätthålla goda relationer mellan förskolans pedagoger och barn.

Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn, barn sinsemellan och mellan vuxna. Det är ett samspelsprogram som grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande.

FN:s barnkonvention i praktiken

Programmen baserar sig på forskning om vad som krävs för att skapa en uppväxtmiljö som främjar barns utveckling. Programmet har också sin grund i FN:s barnkonvention, vilket innebär att vägledande samspel i praktiken är att genomföra barnkonventionen och implementera den i det vardagliga arbetet.

Målet med kommunens kompetensutveckling inom vägledande samspel är att förstärka kunskapen om barns behov och att utveckla personalens lyhördhet och respekt för barnet.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14