ICDP, vägledande samspel

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I kommunens förskolor jobbar flera av våra pedagoger utifrån metoden vägledande samspel (ICDP - International Child Development). ICDP är ett hälsofrämjande program med huvudmål att skapa och upprätthålla goda relationer mellan förskolans pedagoger och barn.

Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn, barn sinsemellan och mellan vuxna. Det är ett samspelsprogram som grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande.

Programmet vädledande samspel/ICDP är ett sätt att förverkliga humanistiska strävanden såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter, då framförallt konventionen om barnets rättigheter.

Sidan uppdaterad: 2022-09-30