Introduktion

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Dotter sitter på sin mors axlar

Leksands kommun använder sig av föräldraaktiv introduktion.

Det innebär att vårdnadshavaren eller annan anhörig är med sitt barn på förskolan på heltid i minst tre dagar i följd. Under den tiden finns vårdnadshavaren med sitt barn i alla situationer som uppstår. Efter några dagar utvärderar pedagog och vårdnadshavare tillsammans när det är lämpligt att lämna barnet.

Introduktionsperioden är två veckor och då ska ni finnas tillgängliga om vi behöver kontakta er.

En ansvars-/kontaktpedagog utses till barnet/familjen.

Efter ca åtta veckor ska ett uppföljningssamtal ske mellan pedagog och vårdnadshavare.

Introduktion utan oro

Metoden innebär att barnet under introduktionen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och kan då i lugn och ro vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Introduktion innebär att ni som vårdnadshavare tillsammans med ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan.

Några tankar om introduktionen

Föräldraaktiv introduktion gör att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara. Vi främjar en trygg relation till er vårdnadshavare och ert barn under introduktionen genom:

  • Tydlighet - under introduktionen är det du som vårdnadshavare som tar hand om ditt barn, byter blöjor, klär på och av och så vidare.
  • Lugn - pedagogerna finns i er närhet hela tiden men tränger sig inte på barnet utan låter barnet ta kontakt. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån vårdnadshavaren.
  • Trygghet och acceptans -  vara tillsammans med oss så mycket som möjligt under introduktionstiden så att du och ditt barn känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas utan på att vara tillsammans med oss.
  • Lämningen - när du ska lämna ditt barn är det du tillsammans med oss som avgör när ögonblicket att ta adjö är inne, och lämna över till pedagogen. Då ges barnet bäst förutsättning att lösa avskedet. 

Sidan uppdaterad: 2021-09-30