Brukarråd i förskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Brukarrådet är ett föräldraråd. Det är en möjlighet för vårdnadshavare att få information om vad som händer på barnets förskola.

Som vårdnadshavare i brukarrådet får man vara med i diskussioner och beslut som rör barn, förskola eller förskoleverksamheten i stort.

  • Brukarrådet är remissinstans för utskottet lärande och stöd i de frågor som rör förskoleverksamheten.
  • Brukarrådet består av förskolechef, en personalrepresentant för varje enhet och en/två vårdnadshavare vilka väljs vid avdelningens föräldramöte (en ordinarie representant från varje avdelning samt en suppleant) och en politiker från utskottet lärande och stöd.
  • Mötena protokollförs och delas ut/mejlas alla vårdnadshavare. Protokollen läggs även ut på denna sida.
  • Brukarrådet sammanträder fyra gånger per år. Förskolechef är sammankallande, preliminär dagordning mejlas ut till alla deltagare 10-14 dagar före mötet.

Brukarrådets representanter

Brukarrådet sammanträder fyra gånger varje läsår. Alla som vill får delta på mötena. Välkommen att nyttja din möjlighet!

Protokoll från brukarrådet

Här finns protokoll från brukarråden på våra olika förskolor.

Sidan uppdaterad: 2020-06-10