Brukarråd i förskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Brukarrådet är ett föräldraråd. Det är en möjlighet för vårdnadshavare att få information om vad som händer på barnets förskola.

Som vårdnadshavare i brukarrådet får man vara med i diskussioner och beslut som rör barn, förskola eller förskoleverksamheten i stort.

  • Brukarrådet är remissinstans för utbildningsutskottet i de frågor som rör förskoleverksamheten.
  • Brukarrådet består av rektor, en personalrepresentant för varje enhet, vårdnadshavare och politiker från utbildningsutskottet.
  • Brukarrådet sammanträder två gånger per år. Rektor är sammankallande, preliminär dagordning mejlas ut till alla deltagare före mötet.

Brukarrådets representanter

Brukarrådet sammanträder två gånger varje läsår digitalt eller på plats. Alla som vill får delta på mötena. Välkommen att nyttja din möjlighet!

Protokoll från brukarrådet

Aktuella protokoll läggs ut på denna sida. 

Sidan uppdaterad: 2022-09-30