Planeringsdagar förskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förskolan har fem planeringsdagar per läsår. Pedagogerna jobbar då med att planera, utveckla och utvärdera verksamheten. För att säkerställa god kvalitet på förskolan är dessa dagar ytterst viktiga.

Under två planeringsdagar i augusti/september görs prioriteringar och verksamhetsplanering utifrån våra nya barngrupper, personalresurser och tidigare utvärderingar. Pedagogerna ser även över den pedagogiska miljön och börjar anpassa den efter barngruppen som börjar på höstterminen.

I oktober kommer planeringsdag tre då pedagogerna lyssnar på olika föreläsningar, skapar och reviderar olika planer och utvecklingsarbeten för förskolan.

På planeringsdag fyra i januari utvärderar vi höstens arbete och gör en planering för våren. Även denna dag jobbar vi med den pedagogiska miljön.

I maj kommer planeringsdag fem då vi arbetar med kvalitetssäkring av verksamheten bland annat utifrån de enkäter vi fått in.

Tack vare att vi får den möjligheten kan vi ge era barn en väl planerad verksamhet utifrån våra barngruppers behov. 

Behov av barnomsorg lämnas i god tid innan planeringsdagarna. Vi slår då ihop verksamheterna på en förskola.

Planeringsdagar våren 2021

  • 17 maj, öppet med vikarier om behov finns

Sidan uppdaterad: 2021-02-12