Förskolan Nyckelpigan, Insjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor

Maria Fridén

Telefon: 0247-800 13

E-postadress:

Besöksadress: Faluvägen 12,79331 Leksand

Nyckelpigan Insjön

Välkommen till förskolan Nyckelpigan! Vi ser varje människa som unik, kompetent och värd att mötas med respekt och empati. Vi låter leken dominera vardagen och ger barnen möjlighet att uppleva lust och glädje.

Område:

Insjön

Regi:

Leksands kommun

Avdelningar:

Blomman, Kotten, Ängen, Gläntan

Nyckelpigan består av avdelningarna Blomman, Kotten, Ängen och Gläntan för 1-4 åringar. Samt avdelningen Paviljongen för 5-6 åringar som ligger i anslutning till Insjöns skola. 

Lokalerna är inredda för att stimulera lek och lärande och anpassade utifrån barnens ålder/behov. Förskolan har en härlig utemiljö med stora grönområden med varierande lekmaterial, skogsparti, kullar och vägar att cykla på.

Aktivt värdegrundsarbete

På vår förskola arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete. Barnen ska känna sig värdefulla och att de är en tillgång i gruppen. Förskolan har kompetenta och välutbildade förskollärare och barnskötare.

Profil som uppmuntrar läsning

Förskolan Nyckelpigan har en läsfrämjande litteraturprofil. Det innebär att alla barn och vuxna arbetar mycket aktivt med böcker och läsning. Arbetet sker i nära samarbete med biblioteket.

Nyckelpigan har också en sagoläsare, en läsmormor eller läsmorfar, som besöker förskolan och läser böcker och berättar för barnen. Syftet är både att främja läsning och generationsmöten. Inslaget kallas Allas barnbarn.

Hitta hit!

Adress: Finnvägen 5, 793 40 Insjön

Sidan uppdaterad: 2022-12-12