Förskolan Nyckelpigan, Insjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor

Maria Fridén

Telefon: 0247-800 13

E-postadress:

Besöksadress: Faluvägen 12,79331 Leksand

Nyckelpigan Insjön
Förskolan Nyckelpigan i Insjön har öppet klockan 6.30-18.30.

Välkommen till förskolan Nyckelpigan! Vi ser varje människa som unik, kompetent och värd att mötas med respekt och empati. Vi låter leken dominera vardagen och ger barnen möjlighet att uppleva lust och glädje.

Område:

Insjön

Regi:

Leksands kommun

Avdelningar:

Blomman, Kotten, Ängen, Gläntan

Nyckelpigan består av småbarnsavdelningarna Blomman och Kotten för 1-2 åringar och storbarnsavdelningarna Ängen och Gläntan för 2-5 åringar.

Lokalerna är inredda för att stimulera lek och lärande och anpassade utifrån barnens ålder/behov. Förskolan har en härlig utemiljö med stora grönområden med varierande lekmaterial, skogsparti, kullar och vägar att cykla på. Utemiljön är fördelad på tre gårdar.

Aktivt värdegrundsarbete

På vår förskola arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete. Barnen ska känna sig värdefulla och att de är en tillgång i gruppen. Förskolan har kompetenta och välutbildade förskollärare och barnskötare.

Profil som uppmuntrar läsning

Förskolan Nyckelpigan har en läsfrämjande litteraturprofil. Det innebär att alla barn och vuxna arbetar mycket aktivt med böcker och läsning. Arbetet sker i nära samarbete med biblioteket.

Nyckelpigan har också en sagoläsare, en läsmormor eller läsmorfar, som besöker förskolan och läser böcker och berättar för barnen. Syftet är både att främja läsning och generationsmöten. Inslaget kallas Allas barnbarn.

Läs mer om vår litteraturprofilering och Allas barnbarn

Hitta hit!

Adress: Finnvägen 5, 793 40 Insjön

Sidan uppdaterad: 2022-05-25