Förskolan Rosen, Leksand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor

Maria Fridén

Telefon: 0247-800 13

E-postadress:

Besöksadress: Kyrkallén 10

Fotografering av Skolor och förskolor i kommunen juni 2017.Förskolan Rosen.

Välkommen till förskolan Rosen! Förskolan finns på Övermovägen söder om älven i centrala Leksand.

Område:

Leksand

Regi:

Leksands kommun

Avdelningar:

Solen Blå, Solen Grön, Månen Gul, Månen Röd

Vår förskola består av två flyglar, Solen och Månen.

  • Solen har två avdelningar med barn i åldern 1-3 år.
  • Månen har två avdelningar med barn i åldern 3-5 år.

Våra lokaler är stora, ljusa och ändamålsenliga. Gården har stora grönytor med kullar, träd och buskar - en härlig utemiljö med gott om plats för lek, rörelse och växtodling.

På promenadavstånd finns Åkersön, med vår "egen" lilla skog och slogbod. Dit går vi ofta för att leka och lära om naturen.

Utveckling och styrdokument

Förskolan har engagerade och välutbildade förskollärare och barnskötare som regelbundet jobbar med utveckling av arbetet med barn och föräldrar.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolans läroplan (Lpfö 98/10), Barnkonventionen och vår lokala arbetsplan är våra viktigaste styrdokument.

Profil som uppmuntar läsning

Förskolan Rosen har en läsfrämjande litteraturprofil. Det innebär att alla barn och vuxna arbetar mycket aktivt med böcker och läsning. Arbetet sker i nära samarbete med biblioteket.

Läs mer om vår läsfrämjande litteraturprofil

Hitta hit!

Besöksadress: Övermovägen , 793 35 Leksand

Sidan uppdaterad: 2020-08-25