Förskolan Tällberg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor

Elin Esters

Telefon: 0247-802 12

E-postadress:

Besöksadress: Kyrkallén 10

Tällbergs förskola

Förskolan ligger i Tällberg med naturen inpå knuten. En nära förskola med doft av hemlagad mat.

Område:

Tällberg

Regi:

Leksands kommun

Avdelningar:

Snigeln, Norrgården, Sörgården

Verksamheten bedrivs i lokaler med stora öppna ytor, ljusa rum, en fin ateljé och rum för vattenlek.

Här har vi inga traditionella avdelningar utan delar av dagen är barnen indelade i tre grupper som vi kallar "Snigeln (lillasidan), Norrgården och Sörgården". Under delar av dagen är förskollärarna och barnskötarna knutna till de olika grupperna.

Roligt, tryggt och lärorikt

Förskolan Tällberg är rolig, trygg och lärorik med kompetenta pedagoger med lång erfarenhet och som trivs tillsammans. Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande med lärmiljöer både ute och inne. Tällbergs skola ligger bredvid och vi har fördelen att ha ett tillagningskök och skolans matsal i samma hus som förskolan.

I enhet med Lpfö 98/18, kapitel 2,2 Omsorg, utveckling och lärande strävar vi mot att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Profil som uppmuntar läsning

Förskolan Tällberg har en läsfrämjande litteraturprofil. Det innebär att alla barn och vuxna arbetar mycket aktivt med böcker och läsning. Arbetet sker i nära samarbete med biblioteket.

Förskolan har också en sagoläsare, en läsmormor eller läsmorfar, som besöker förskolan och läser böcker och berättar för barnen. Syftet är både att främja läsning och generationsmöten. Inslaget kallas Allas barnbarn.

Läs mer om vår litteraturprofilering och Allas barnbarn

Hitta hit!

Besöksadress: Tällbergsvägen 50, 793 70 Tällberg 

Sidan uppdaterad: 2020-08-25