Förstelärare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunens förstelärare ska bidra till utvecklingen av skolorna Leksand. Här presenteras namnen på förstelärarna och vilka ämnen som tjänsten avser.

I Leksands kommun finns 17 förstelärare inom grundskolan och nio på gymnasiet. Förstelärarna bedöms vara särskilt yrkesskickliga och har visat god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.

Grundskolans förstelärare

Namn Skolenhet Ämne som tjänsten avser
Carin Skarner Insjöns skola Språkutvecklande och motiverande undervisning inkluderat med SYV
Cecilia Berkebo Insjöns skola Lärmiljö genom digitalisering
Ulrika Delin Insjöns skola Lärmiljö i förskoleklass
Marit Brolin Larsson Sammilsdalskolan Motiverande arbetssätt
Hanna Håll Sammilsdalskolan Digiloga arbetssätt i musik
Tommy Lindgren Sammilsdalskolan Systematiskt arbetssätt för ökad måluppfyllelse
Josefine Niemi Sammilsdalskolan Matematikutveckling
Annika Nygård Sammilsdalskolan Läsutveckling och läsfrämjande lärmiljöer F-9
Stefan Ohlsson Sammilsdalskolan Systematiskt arbetssätt för ökad måluppfyllelse
Amanda Furubom Sammilsdalskolan  Interkulturella arbetssätt
Erik Grönqvist       Sammilsdalskolan Digitala hjälpmedel, matematik
Linda Bergman Wennström Siljansnäs skola Lärmiljö för ökad måluppfyllelse
Ann-Christine Mases Tällbergs skola Motiverande undervisning
Ulrika Elisson-Grane Ullvi skola Språkutvecklande undervisning för ökad måluppfyllelse
Linn Hedgården Ullvi skola Språkutvecklande och motiverande undervisning
Pernilla Karlsson Ullvi skola Lärmiljö i förskoleklass
Martin Dahlkvist Åkerö skola Läsutveckling och läsfrämjande lärmiljöer F-6

Gymnasiets förstelärare

Namn Skolenhet Ämne som tjänsten avser
Axel Agnas Leksands gymnasium Tillgänglig lärmiljö
Anders Nyberg Leksands gymnasium Läs- och skrivutveckling
Malin Testad Leksands gymnasium Läs- och skrivutveckling
Björn Linden Leksands gymnasium Tillgänglig lärmiljö
Ulrika Hedbom Leksands gymnasium Läs- och skrivutveckling
Peter Junevik Leksands gymnasium Matematikutveckling
Jenny Bergman Leksands gymnasium Värdegrundsarbete
Jonas Trädgård Leksands gymnasium Värdegrundsarbete
Maria Lennartsson Leksands gymnasium Värdegrundsarbete

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-08-11