Grundsärskolan

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Varje kommun är skyldig att erbjuda grundsärskola till alla barn som har rätt till det. Vårt mål är att erbjuda alla skolpliktiga elever skolgång i den egna kommunen. För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

För bedömning av barnets behörighet till grundsärskolan behövs en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning. Föräldrarna ska också fylla i blanketten Ansökan till grundsärskolan som du hittar överst på den här sidan.

Eleven erbjuds plats om eleven bedöms ha behov av, och har rätt till att läsa enligt grundsärskolans kursplaner. Det är avdelningschefen för grundskolan som fattar beslut om mottagande i grundsärskola.

Att gå i grundsärskolan

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Träningsskolan

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Grundsär

Grundsärskolans gruppverskamhet kallad Grundsär håller till på Sammilsdalskolan. För att få tillgång till Grundsär ska skolans arbetsgång följas. Hur mycket eleverna går i Grundsär varierar. Elever som är inskrivna på andra kommunala skolor får tillgång till Grundsär vissa tider och dagar, medan eleverna på Sammilsdalskolan kan erbjudas möjlighet att gå i Grundsär hela skoldagen.

Intyg, omdöme eller betyg

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs.

Mer information om grundsärskolans verksamhet

Sidan uppdaterad: 2019-03-26