Förskoleklass

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fyra förskoleklassare sitter vid sina bänkar i ett klassrum.

Det år ditt barn fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass (f-klass). Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Att gå i förskoleklass är gratis.

Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka fem timmar per dag. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och har en egen läroplan.

Skolval till förskoleklass

När du gör ditt skolval väljer du den skola där ditt barn ska börja förskoleklass och sedan fortsätta grundskolan i.

Läs mer om våra sju grundskolor

Du gör ditt val senast den 1 februari 2020. Använd blanketten som finns överst på denna sida.

Blanketten måste vara underskriven av båda vårdnadshavare för att den ska vara giltig.

Om du inte gör ett aktivt skolval

Om du inte gör ett aktivt val blir barnet automatiskt placerad i den skola som ingår i ert upptagningsområde.

Om barnet ska gå i en annan skola

Vi är tacksamma om du fyller i och skickar in blanketten även om du valt en annan skola än kommunens skolor.

Du måste dock göra ett aktivt val direkt till den skola du vill gå i om den inte är kommunal.

Förskoleklass är obligatorisk

Riksdagen beslutade att förskoleklassen blev obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Skolverkets information om obligatorisk förskoleklass

Fritidshem före och efter skoldagen

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom att också gå på fritids, så kallad skolbarnsomsorg.

Du ansöker om fritidshemsplats på samma blankett som ansökan om plats i förskoleklass. Observera att du inte ska säga upp platsen på barnets förskolan om barnet ska ha fritidshem. Förskoleplatsen går automatisk över till fritidshemsplats.

Sidan uppdaterad: 2020-01-20