Eldningsförbud

Från och med torsdagen den 8 juni 2023 klockan 12.00 råder det eldningsförbud i Leksands kommun. 
Läs mer om förbudet här.

 

Förskoleklass

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Glada barn som sitter på rad ute på skolgården

Det år ditt barn fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass (f-klass). I år bjuder vi in till Öppet hus i januari men nedan finns även digitala presentationer från våra sju grundskolor.

Välkommen till förskoleklassen höstterminen 2023

Det år ditt barn fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass (f-klass).

Leksands kommuns 7 grundskolor erbjuder

 • Hög lärarbehörighet
 • Certifierat digitaliseringsarbete från F-9 genom Guldtrappan
 • Dagliga rastaktiviteter med fysisk rörelse i samarbete med SISU och regionen
 • Utepedagogik på våra fritidshem 

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Att gå i förskoleklass är gratis. Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka fem timmar per dag. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och har en egen läroplan.  

Våra sju grundskolor bjuder in till Öppet hus under januari enligt nedan:

Vecka 2

 • Måndag 9 januari klockan 12:00-13:00 Ullvi skola
 • Måndag 9 januari klockan 16:00-17:00 Insjön skola
 • Tisdag 10 januari klockan 12:00-13:00 Tällberg skola
 • Tisdag 10 januari klockan 16:00-17:00 Siljansnäs skola

Vecka 3

 • Tisdag 17 januari klockan 17:30-18:30 Åkerö skola
 • Torsdag 19 januari klockan 17:00-18:00 Gärde skola

Vecka 4

 • Tisdag 24 januari klockan 17:00-18:00 Sammilsdalskolan 

Fram tills dess kan du se verksamheten via en kort introduktion till förskoleklassen i form av en enkel kortfilm, alternativt PDF- eller powerpointpresentation.

En kort introduktion till förskoleklassen med hjälp av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Gärde skola

En kort introduktion till förskoleklassen med hjälp av en enkel film. Filmen är ett trevligt besök i förskoleklassen och en rundvandring i våra lokaler med förskoleklassens pedagoger. Sedan följer en allmän information om skolan och vår verksamhet via en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation över Insjöns förskoleklass

 

 

En kort introduktion till förskoleklassen i form av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Sammilsdalskolan

En kort introduktion till förskoleklassen i form av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Siljansnäs skola 

En kort introduktion till förskoleklassen i form av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Tällbergs skola

En kort introduktion till förskoleklassen i form av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Ullvi skola, 

En kort introduktion till förskoleklassen med hjälp av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen Åkerö skola

Skolval till förskoleklass

När du gör ditt skolval väljer du den skola där ditt barn ska börja förskoleklass och sedan fortsätta grundskolan i.

Läs mer om våra sju grundskolor

Val till förskoleklass sker våren 2023 senast den 31 januari. Det ska då göras i vår e-tjänst.

Om du inte gör ett aktivt skolval

Inför förskoleklass ska vårdnadshavaren göra ett skolval för sitt barn via vår e-tjänst. Om man inte gör ett aktivt val är man inte garanterad plats i sitt upptagningsområde/boendeområde om detta blir fullt efter 31 januari.

Om barnet ska gå i en annan skola

Vi är tacksamma om du fyller i och skickar in blanketten även om du valt en annan skola än kommunens skolor. Du måste dock göra ett aktivt val direkt till den skola du vill gå i om den inte är kommunal.

Information till vårdnadshavare om övergång från kommunal förskola till kommunal skola i Leksands kommun.

Förskoleklass är obligatorisk

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Skolverkets information om obligatorisk förskoleklass

Fritidshem före och efter skoldagen

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom att också gå på fritids, så kallad skolbarnsomsorg.

Du ansöker om fritidshemsplats på samma blankett som ansökan om plats i förskoleklass. Observera att du inte ska säga upp platsen på barnets förskolan om barnet ska ha fritidshem. Förskoleplatsen går automatisk över till fritidshemsplats.

Sidan uppdaterad: 2023-02-13