Förskoleklass

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Glada barn som sitter på rad ute på skolgården

Det år ditt barn fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass (f-klass). I år bjuder vi in till Öppet hus i januari men nedan finns även digitala presentationer från våra sju grundskolor.

Välkommen till förskoleklassen höstterminen 2022

Det år ditt barn fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass (f-klass).

Leksands kommuns 7 grundskolor erbjuder

  • Hög lärarbehörighet
  • Certifierat digitaliseringsarbete från F-9 genom Guldtrappan
  • Dagliga rastaktiviteter med fysisk rörelse i samarbete med SISU och regionen
  • Utepedagogik på våra fritidshem 

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Att gå i förskoleklass är gratis. Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka fem timmar per dag. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och har en egen läroplan.  

Våra sju grundskolor bjuder in till Öppet hus under januari v. 2 och 3 enligt nedan:

Vecka 2:

Måndag 10 januari    10:00-11:00 Ullvi skola
Måndag 10 januari    15:00-16:00 Insjön skola
Tisdag 11 januari       13:00-14:00 Tällberg skola
Tisdag 11 januari       15:00-16:00 Siljansnäs skola
Torsdag 13 januari    17:00-18:00 Sammilsdalskolan

Vecka 3:

Tisdag 18 januari       16:00-17:00 Gärde skola
Tisdag 18 januari       17:30-18:30 Åkerö skola

Uppdatering gällande dig som fått en inbjudan till öppet hus förskoleklass:

Våra öppna hus är anpassade efter rådande rekommendationer och kommer att genomföras på ett smittsäkert sätt. Viss information och vissa aktiviteter kommer att genomföras utomhus. Det är kläder efter väder som gäller. Det kommer även att erbjudas en rundtur inne i lokalerna men detta kommer att ske i omgångar. Inga samlingar eller helgruppsaktiviteter kommer att ske inomhus.

Vid minsta symptom på covid-19 ska du hålla dig hemma, det gäller såväl dig vårdnadshavare som ditt barn.Vi hjälps åt att förhindra smittspridningen.

Varmt välkomna!

Fram tills dess kan du se verksamheten via en kort introduktion till förskoleklassen i form av en enkel kortfilm, alternativt PDF- eller powerpointpresentation.

En kort introduktion till förskoleklassen med hjälp av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Gärde skola

En kort introduktion till förskoleklassen med hjälp av en enkel film. Filmen är ett trevligt besök i förskoleklassen och en rundvandring i våra lokaler med förskoleklassens pedagoger. Sedan följer en allmän information om skolan och vår verksamhet via en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation över Insjöns förskoleklass

 

 

En kort introduktion till förskoleklassen i form av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Sammilsdalskolan

En kort introduktion till förskoleklassen i form av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Siljansnäs skola 

En kort introduktion till förskoleklassen i form av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Tällbergs skola

En kort introduktion till förskoleklassen i form av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen på Ullvi skola, 

En kort introduktion till förskoleklassen med hjälp av en presentation.

Varmt välkomna till oss i höst!

Presentation av förskoleklassen Åkerö skola

Skolval till förskoleklass

När du gör ditt skolval väljer du den skola där ditt barn ska börja förskoleklass och sedan fortsätta grundskolan i.

Läs mer om våra sju grundskolor

Val till förskoleklass sker våren 2022 senast den 31 januari. Det ska då göras i vår e-tjänst.

Om du inte gör ett aktivt skolval

Om du inte gör ett aktivt val blir barnet automatiskt placerad i den skola som ingår i ert upptagningsområde.

Om barnet ska gå i en annan skola

Vi är tacksamma om du fyller i och skickar in blanketten även om du valt en annan skola än kommunens skolor. Du måste dock göra ett aktivt val direkt till den skola du vill gå i om den inte är kommunal.

Förskoleklass är obligatorisk

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Skolverkets information om obligatorisk förskoleklass

Fritidshem före och efter skoldagen

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom att också gå på fritids, så kallad skolbarnsomsorg.

Du ansöker om fritidshemsplats på samma blankett som ansökan om plats i förskoleklass. Observera att du inte ska säga upp platsen på barnets förskolan om barnet ska ha fritidshem. Förskoleplatsen går automatisk över till fritidshemsplats.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14