Fritidshem

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Alla barn mellan sex och tolv år kan gå på fritidshem, före och efter skoldagen. Det finns ett fritidshem vid var och en av kommunens sju grundskolor. För att ansöka eller avsluta ditt barns skolbarnsomsorg, använd våra e-tjänster.

För att ansöka eller avsluta ditt barns skolbarnsomsorg, använd våra e-tjänster

Om du inte har möjlighet att använda dig av våra e-tjänster finns blanketter för utskrift nedan.

Fritidshem

På fritidshemmen kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor.

Samordning vid längre lov

Vid längre lov, då elevunderlaget inte är så stort, samlas verksamheten på Sammilsdalskolan (jullov och påsklov) eller Åkerö skola (sommarlov).