Fritidshem

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Alla barn mellan sex och tolv år kan gå på fritidshem, före och efter skoldagen. Det finns ett fritidshem vid var och en av kommunens sju grundskolor.

Ansökan om plats på förskola eller fritidshem

*Kväll/natt- och helgtider finns ej tillgängligt just nu, men vi undersöker härmed hur behovet ser ut.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Dina personuppgifter används bland annat för att behandla ansökan om barnomsorgs- och fritidshemsplats, köhantering och fakturering. Ytterligare information om hur dina personuppgifter används lämnas av Utbildningssektorn.

Säga upp plats inom barnomsorg

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

På fritidshemmen kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor.

Samordning vid längre lov

Vid längre lov, då elevunderlaget inte är så stort, samlas verksamheten på Sammilsdalskolan (jullov) eller Åkerö skola (sommarlov).