Fritidshem

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Alla barn mellan sex och tolv år kan gå på fritidshem, före och efter skoldagen. Det finns ett fritidshem vid var och en av kommunens sju grundskolor. För att ansöka eller avsluta ditt barns skolbarnsomsorg, använd våra e-tjänster.

För att ansöka eller avsluta ditt barns skolbarnsomsorg samt lämna inkomstuppgift, använd våra e-tjänster

Om du inte har möjlighet att använda dig av våra e-tjänster finns blanketter för utskrift nedan.

Fritidshem

På fritidshemmen kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor.

Avgifter för skolbarnomsorg

Så hög är maxtaxan 2022

Att Leksands kommun tillämpar maxtaxa innebär att avgiften inte kan bli hur hög som helst. Inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

Fritidshem:

  • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1048 kronor per månad.
  • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 524 kronor per månad.
  • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 524 kronor per månad.
  • Fjärde barnet, ingen avgift.

Så hög är maxtaxan 2023

Att Leksands kommun tillämpar maxtaxa innebär att avgiften inte kan bli hur hög som helst. Inkomsttaket per månad för 2023 är 54830 kronor. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

Fritidshem:

  • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1097 kronor per månad.
  • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 548 kronor per månad.
  • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 548 kronor per månad.
  • Fjärde barnet, ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet.

Samordning vid längre lov

Vid längre lov, då elevunderlaget inte är så stort, samlas verksamheten på Sammilsdalskolan (jullov och påsklov) eller Åkerö skola (sommarlov).