Tällbergs fritidshem

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rektor

Anna Witasp

Telefon: 0247-800 69

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Skolskjutssamordnare

Pia Lundström Eriksson

Telefon: 0247-800 65

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Fotografering av Skolor och förskolor i kommunen juni 2017.Tällbergs Skola

Högst upp i skolan på plan tre har vi vårt fritidshem. Fritidshemmet har egna lokaler och en lärmiljö som är utformad efter läroplanen för fritidshemmet.

Vår utemiljö ger goda förutsättningar till rörelse i olika former, Vi har till exempel en stor bollplan, skridskobana, gungor och klätterställning, pulkabacke och skogen i anslutning till skolan. 

Vi har morgonomsorg och eftermiddagsomsorg, och samarbetar med skolans övriga personal och förskolans personal, vid vissa av dessa tillfällen. Just nu går det 46 elever på fritidshemmet.

Lärande på fritidshemmet

Precis som under skoltid så arbetar pedagogerna för fritidshemmet utifrån Läroplanen och Skollagen. De förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla under sin fritidstid är:

  • Pröva och utveckla sina idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
  • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Utifrån detta skapar vi lär tillfällen där eleverna får skapa, träna på att samarbete, spela spel, styrda och fria lekar och teman kring olika områden. För oss är elevernas intressen och idéer viktiga och en rik källa till spännande projekt för vårt 

Sidan uppdaterad: 2021-10-11