Lovskola

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lovskolan är till för elever som inte når, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven i årskurs 8 och 9 på grundskolan. Målet med lovskolan är att hjälpa eleverna att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Eleverna får läsa ämnen där de riskerar att inte bli godkända i. Efter genomförd lovskola har elever i åk 9 rätt till prövning av sina kunskaper och möjligheten att få ändrat slutbetyg.

Att delta i lovskola är frivilligt för eleverna som får erbjudandet, men när en elev blivit anmäld och tackat ja till en plats, gäller obligatorisk närvaro precis som i den vanliga skolan.

Lovskola

Lovskolan genomförs på Sammilsdalskolan under 9 dagar uppdelat i två perioder:

  • 15-18 juni under sommarlovet med tiderna 8-14:30. På måndagen den 15 juni startar lovskolan kl 9:30. Övriga dagar startar lovskolan som vanligt kl 8:00
  • 9-17 april under påsklovet med tiderna 8-14:30

Lovskolan bedrivs i form av klassrumsundervisning. Ange i formuläret vilket ämne som du önskar läsa. Fokus läggs främst på ämnena matematik, svenska och engelska.

Om lovskolan

Anmälan

De elever som anmält sig får meddelande och information per e-post eller brev hemskickat. Har du inte fått något meddelande men har anmält dig är du välkommen att höra av dig till ansvariga för lovskolan.

Ta med

Ta med en handlingsplan skriven av dig och din ordinarie lärare i det ämne du vill läsa på lovskolan samt dina läroböcker och dator.

Material

Lovskolan förser eleverna med läromedel och intyg sammansatt av din ansvarige handledare efter genomförda dagar.

Betyg

Elever i åk 9 har rätt att få ett underkänt betyg prövat mot slutet av lovskolan och kan vid godkänt resultat bli antagen till ett gymnasieprogram till hösten.

Skolskjuts

Elever får åka ordinarie bussar. Schemat är ej anpassat efter Dalatrafiks lovturlista.

Lunch och cafeteria

Lunch serveras på Gästis. Lunchen bekostas av kommunen. Under dagen kan eleverna köpa enklare fika i skolans cafeteria.

Ansvarig

Erik Hartwig, biträdande rektor, Åkerö skola
erik.hartwig@leksand.se

 

Sidan uppdaterad: 2020-06-09