Mat, lunch och specialkost

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Matbuffé

Barnen i förskolan, grundskolan och på gymnasiet erbjuds samma meny. Du kan ta del av menyn här på webben, eller via gratisappen Skolmaten. Vi erbjuder också anpassad mat – specialkost – vid behov.

Specialkost är mat som anpassas på grund av allergi, födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak. Specialkost kan också vara mat som anpassas på grund av religiösa eller etiska skäl. Leksands kommun vill tillgodose alla barns och elevers behov gällande mat, men det innefattar inte "tycker inte om".

Intyg behövs inför läsårstart

Barn som har allergier, annan födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak har rätt till likvärdig mat som de barn/elever som äter av den vanliga maten. Man kan också få specialkost av religiösa eller etiska skäl. 

För att få specialkost krävs ett intyg från vårdnadshavare/myndig elev.

Vem gör vad, och vem vänder ni er till?

Vårdnadshavaren eller myndig elev

Vårdnadshavaren eller myndig elev fyller i specialkostintyget och lämnar det till förskolläraren eller klassläraren.

Förskolan

Förskolläraren lämnar intyget till förskolechefen som skriver under och godkänner intyget. De specialkostintyg som gäller allergier, födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak ska styrkas med medicinsk anteckning/läkarintyg. Intyget skickas sedan till förskolans kök.

Grundskolan/gymnasiet

Klassläraren lämnar intyget till skolassistenten som i sin tur administrerar intyget till fritids och tillhörande kök. De intyg som avser allergi, födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak kontrolleras och godkänns av skolsköterskan via läkarintyg eller medicinsk anteckning.

Uppdaterade intyg

Det är viktigt att intygen är uppdaterade. Därför krävs nya intyg en gång per år.

Förskolan:

Nytt intyg lämnas varje höst samt vid ändrat behov av specialkost.

Grundskolan/gymnasiet:

I slutet av vårterminen ska ett nytt intyg lämnas in, så att intyget finns tillgängligt i god tid innan skolstart. Nytt intyg lämnas också in vid ändrat behov av specialkost.

I köket uppdateras kontinuerligt listorna gällande specialkosten. Vid oklarheter behöver köket ibland kontakta vårdnadshavaren/myndig elev.

Vid sjukdom eller annan frånvaro

Om barnet/eleven är sjuk eller frånvarande av annan orsak och inte ska äta så ska vårdnadshavare/myndig elev kontakta tillhörande kök. Köket kontaktas via mejl eller telefon (se kontaktlistan). Det är viktigt att köket kontaktas på nytt när barnet/eleven är tillbaka.

Sidan uppdaterad: 2023-08-30