Modersmål, hemspråk

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Alla grundskoleelever som uppfyller kriterierna, har rätt till modersmålsundervisning. Undervisningen ska stödja elevens utveckling mot tvåspråkighet och öka elevens kunskap om sin kulturella bakgrund.

  • För att få modersmålsundervisning ska minst en av föräldrarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i det dagliga umgänget i hemmet.
  • Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk och om det finns en lämplig pedagog. Kravet om fem elever gäller inte minoritetsspråken som är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

  • För elever med bristfälliga kunskaper i svenska språket och som därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, ska skolan erbjuda studiehandledning.

När och var?

Från förskoleklass till år 5 sker undervisningen både under skoldagen och på tider utanför skoldagen.

Från år 6 till år 9 sker undervisningen huvudsakligen på tider utanför skoldagen.

Betyg

Elever i skolår 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till E. I slutbetyget ska ett skriftligt omdöme utfärdas om betyg inte kan sättas.

Anmälan

Elevens förälder/vårdnadshavare måste anmäla intresse för modersmålsundervisning. Anmälningsblankett finns på elevens skola. Nya grupper startas terminsvis och ansökan ska förnyas varje läsår. Elever i årskurs 9, ska anmäla sig inför årskurs 1 i gymnasieskolan.

Efter anmälan är deltagandet obligatoriskt.

Uppsägning

För att avsluta modersmålsundervisningen fyller du i blankett som finns att hämta på den skola ditt barn går.

Sidan uppdaterad: 2020-06-10