Modersmål, hemspråk

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Alla grundskoleelever som uppfyller kriterierna, har rätt till modersmålsundervisning. Undervisningen ska stödja elevens utveckling mot tvåspråkighet och öka elevens kunskap om sin kulturella bakgrund.

  • För att få modersmålsundervisning ska minst en av föräldrarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i det dagliga umgänget i hemmet.
  • Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk och om det finns en lämplig pedagog. Kravet om fem elever gäller inte minoritetsspråken som är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

  • För elever med bristfälliga kunskaper i svenska språket och som därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, ska skolan erbjuda studiehandledning.

När och var?

Från förskoleklass till år 5 sker undervisningen både under skoldagen och på tider utanför skoldagen.

Från år 6 till år 9 sker undervisningen huvudsakligen på tider utanför skoldagen.

Betyg

Elever i skolår 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till E. I slutbetyget ska ett skriftligt omdöme utfärdas om betyg inte kan sättas.

Anmälan

Elevens förälder/vårdnadshavare måste anmäla intresse för modersmålsundervisning. Anmälningsblankett finns på elevens skola. Nya grupper startas terminsvis och ansökan ska förnyas varje läsår. Elever i årskurs 9, ska anmäla sig inför årskurs 1 i gymnasieskolan.

Efter anmälan är deltagandet obligatoriskt.

Uppsägning

För att avsluta modersmålsundervisningen fyller du i blankett som finns att hämta på den skola ditt barn går.

Sidan uppdaterad: 2019-10-11