Alkohol, narkotika, doping, tobak

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vi arbetar för att alla elever i kommunens skolor ska ha en skoltid fri från alkohol och droger. Med hjälp av vår drogplan kan vi förebygga, upptäcka och ingripa om vi upptäcker bruk av droger.

Vår drogplan, plan mot ANDT – alkohol, narkotika, doping, tobak är framtagen i samverkan mellan skolorna, socialtjänsten och polisen. Vår ambition är också att under hela skoltiden samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Drogplanens vision och mål

Vår vision är att ungdomarna i Leksands kommun ska må bra och ha så god självkänsla att de inte tycker sig behöva någon form av droger. Vår grundprincip är att det ska vara svårt att bruka droger och lätt att få hjälp att sluta.

Våra mål:

  • Att behålla våra ungdomar tobaksfria
  • Att alkoholdebuten senareläggs
  • Att minska antalet ungdomar som provar och brukar droger
  • Att medvetandegöra och väcka goda krafter hos alla som arbetar med ungdomar
  • Att på skolan ha nolltolerans för bruk av droger

Sidan uppdaterad: 2022-04-14