Elevhälsan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Elevhälsan i grundskolan ska, genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, stödja elevernas utveckling mot målen.

Elevhälsan i grundskolan består av de fem delarna

  1. medicinska insatser
  2. psykosocialt arbete
  3. specialpedagogiskt stöd
  4. studie- och yrkesvägledning
  5. skolledning (rektor)

Respektive profession arbetar kontinuerligt inom sitt område men samverkan sker ofta kring elever och skolaktuella frågor. Vid varje skola finns ett elevhälsoteam bestående av representanter från de olika yrkesgrupperna.

Om du vill komma i kontakt med någon inom elevhälsan kan du vända dig till någon vid ditt barns skola.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14