Flexibla gruppen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flexibla gruppen (Flex) är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 7-9 som behöver undervisning i mindre grupp. Flex har högre personaltäthet och ett flexibelt förhållningssätt utifrån elevernas behov. Flex är främst inriktat mot elever med npf-diagnoser*.

Hur ser verksamheten ut?

Eleverna läser efter grundskolans kursplaner och ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå delar av, eller alla skolans mål. Lokalerna inryms i Flexhuset vid infarten mot Tegera arena och tillhör Sammilsdalskolan. Arbetslaget består av ämnesbehöriga lärare och elevassistenter.

Förhållningssätt och arbetssätt

Vår ambition är att eleverna ska känna att det är intressant att lära sig nya saker och att de dessutom kan göra en koppling till livet utanför skolan, gärna till ett framtida yrke. Att de tydligt kan se nyttan av det som de får lära sig i skolan. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla de sociala förmågor och generella kompetenser som krävs för att klara sig på gymnasiet och i yrkeslivet.

Målet är att alla elever ska nå så många av grundskolans mål som möjligt utifrån sina egna förutsättningar, med det stöd och anpassningar vi på Flex kan ge.

Vi arbetar med ett tydliggörande pedagogiskt arbetssätt. Vi strävar efter att ha ett flexibelt förhållningssätt som tillsammans med eleven ger möjlighet att utforma skolarbetet utifrån varje elevs styrkor, intressen och förutsättningar.

Vi arbetar systematiskt med självskattningar, där eleverna får skatta både sitt arbete i skolan och olika sociala kompetenser. Syftet är att följa elevens utveckling över tid.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin träffas eleven, lärare och vårdnadshavare för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs.

* Npf = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterad: 2023-08-16