Studie- och yrkesvägledning

Under grundskolans nio år sker regelbundna studie- och yrkesorienterande insatser. Syftet är att eleven ska finna sig själv och en eller flera vägar att gå. Några exempel på insatser är vägledningssamtal, gruppvägledning, och information om studier och yrken.