Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning ska bidra till att ge elever kunskaper och färdigheter för att kunna fatta väl grundade beslut om framtida studie- och yrkesval. Leksands kommun har en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning.