Ansökan till gymnasiet - steg för steg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Efter nio år i grundskolan är det dags för elevens första vägval. Arbetet med att välja och ansöka inleds redan under höstterminen i årskurs 9 och är inte klart förrän strax innan gymnasiet drar igång hösten därpå. Så här ser tidsplanen ut:

Höstterminen årskurs 9

Elever som önskar, erbjuds enskilda vägledningssamtal och information om gymnasiets program och ansökningsförfarandet.

För att eleverna ska kunna göra ett väl underbyggt val har samtliga gymnasieskolor Öppet hus. Datum och tid hittar man på respektive gymnasieskolas hemsida.

Ansökan till Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU genomförs under höstterminen. Ansökningshandlingar samt ansökningsdatum finns på respektive idrottsförbunds hemsida. Datumen för ansökan är 15 oktober alternativt 1 december.

Elever som blir antagna till NIU, blir inte med automatik antagna till ett nationellt program. Meritvärdet avgör om du blir antagen till önskat nationellt program.

Ansökan till Lokal idrottsutbildning, LIU genomförs med ordinarie gymnasieansökan.

 

Vårterminen årskurs 9

Januari-februari:

Under januari månad tilldelas alla nior en personlig ansökningskod. Koden är en värdehandling och ska förvaras säkert till cirka fyra veckor efter påbörjat gymnasieprogram.

Med hjälp av den personliga koden genomförs ansökan elektroniskt via Dexter på elevantagningens hemsida. Ansökan avslutas med att du som elev bekräftar ansökan, skriver ut den samt skriver under ansökan. Du lämnar utskriften till studie- och yrkesvägledaren, SYV på respektive skola.

OBS! Ansökan blir inte godkänd om sökande inte lämnar en pappersutskrift till ansvarig studie- och yrkesvägledare.

Elever som har blivit antagna till NIU ska skicka med en kopia på antagningsbeviset. Om du vill söka till Lokal idrottsutbildning, LIU skickar du ansökan till LIU med den ordinarie gymnasieansökan. Blanketter för LIU finns på respektive gymnasieskolas hemsida.

 

April-maj:

Som elev kan du med hjälp av din personliga kod ta del av den preliminära antagningen (i slutet av vecka 15). Preliminära antagningen är inte slutantagning. Preliminära antagningen visar hur du ligger till i ansökningsprocessen utifrån höstterminens betyg. Slutantagningen sker alltid utifrån slutbetyget.

Elever som vill göra justeringar i sitt val, kan med hjälp av sin personliga kod justera valet i Dexter. Vill du göra justeringar måste du först kontakta ansvarig studie- och yrkesvägledare. Efter justeringen måste du bekräfta ansökan, skriva ut ansökan, skriva under ansökan och lämna den till ansvarig studie- och yrkesvägledare.

Ansökningar till gymnasieskola inom Dalarna

  • Slutantagningen sker alltid utifrån elevens slutbetyg och meddelas via Dexter. Eleven går in på samma adress som vid ansökan och använder samma personliga kod som vid ansökan (samtliga elever har fått en personlig kod).
    Observera att sökande inte får hem information om slutantagningen via ordinarie postgång.
  • Viktigt: Sökande ska via webben tacka ja eller nej till erbjuden plats.
  • Information om startdatum samt starttid för respektive skola och program står på antagningsbeskedet. Var uppmärksam på att det kan finnas bifogade filer med information till antagen elev från respektive skola. Kan du inte närvara på uppropsdagen måste du alltid kontakta aktuell skola, annars går din plats till sökande som står som reserv.

Ansökningar till gymnasieskola utanför Dalarnas län

Slutantagningen sker alltid utifrån elevens slutbetyg. Oavsett vilken gymnasieskola i landet du vill söka till görs ansökan via Dexter, Region Dalarna, men antagningsbesked ges ut via den elevantagning skolan är knuten till. Kontakta aktuell elevantagning för att få din personliga kod för aktuellt län.

OBS!
Läs noga igenom anvisningarna för slutantagningen. Antagningsnämnderna kan ha olika svarsmetoder. Glöm inte att tacka ja eller nej till tilldelad plats till respektive antagning.

 

Maj-augusti:

Som elev kan du efter ordinarie omvalsperiod lämna in ett ändringsval. Du tilldelas en plats endast i mån av plats om ett ändringsval görs efter omvalsperioden.

För att göra ett ändringsval fyller du i blanketten Ändringsval till gymnasieskolan samt blanketten Skäl till sent inlämnad ansökan.

Blanketten ska skickas till Elevantagningen, adress finns på blanketten.

Sidan uppdaterad: 2019-09-02