Meritvärde och behörighet till gymnasiet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Slutbetyget är avgörande för vilket nationellt program du kan komma in på. Platserna tilldelas utifrån elevernas meritvärde. Alla ansökningar ska göras via Region Dalarnas webbplats Dexter.

Vilken behörighet krävs?

För att få söka till ett nationellt program måste man ha godkänt slutbetyg i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska.

Yrkesprogram

För att få söka till ett yrkesprogram ska man ha godkänt slutbetyg i minst fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program

För att få söka till ett högskoleförberedande program måste man ha godkänt slutbetyg i minst nio ämnen till. Vilka nio ämnesbetyg som krävs varierar. Så här ser reglerna ut:

- för ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio godkända slutbetygen vara ämnena: geografi, historia, samhällskunskap och religion.

- för naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av de nio godkända slutbetygen vara ämnena: biologi, fysik och kemi.

- för det estetiska programmet är de nio godkända slutbetygen valfria.

Vad är ett meritvärde?

Meritvärde utgörs av summan av betygsvärderna för den sökandes 16 alternativt 17 bästa betygen i slutbetyget. Sökande med godkänt betyg i moderna språk får tillgodoräkna sig betygsvärdet för moderna språk = 17 ämnen.

Betygsvärden:

  • A = 20 poäng
  • B = 17.5 poäng
  • C = 15 poäng
  • D = 12.5 poäng
  • E = 10 poäng
  • F = 0 poäng

Sidan uppdaterad: 2019-04-12