Val och byte av skola, språkval

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Det fria skolvalet gör att alla elever har rätt att välja skola i mån av plats. Görs inget aktivt val placeras åk 1-6-elever i närmaste kommunala skola om plats finns. Inför årskurs 6 behöver eleven göra ett språkval.

Börja förskoleklass

Inför förskoleklass ska vårdnadshavaren göra ett skolval för sitt barn via vår e-tjänst. Om man inte gör ett aktivt val är man inte garanterad plats i sitt upptagningsområde om detta blir fullt efter 31 januari.

Byte och val av skola

Alla byten och val av kommunala skolor kan göras via våra e-tjänster. Det gäller om

  • du vill göra ett byte av F-6-skola inom Leksands kommun
  • du just har flyttat och folkbokfört dig och ditt barn i Leksands kommun
  • du bor och är folkbokförd i en annan kommun men önskar ansöka om en skolplats för ditt barn i någon av Leksands kommunala skolor
  • du och ditt barn ska anmäla språkval till årskurs 6

     

Tjänsten innefattar inte utflytt från kommunen
Om ni flyttar från kommunen vill vi att ni fyller i blanketten "Utflytt till annan kommun".  Lämna blanketten till elevens mentor.

Om du inte har möjlighet att använda dig av våra e-tjänster finns blanketter för utskrift nedan.

Rådgörande samtal

Innan ett eventuellt skolbyte uppmanar vi dig som vårdnadshavare att ha ett rådgörande samtal med skolan som eleven går på. Vid ett skolbyte vill vi att du kontaktar rektorn på både den skola ni lämnar och den nya skolan.

Språkval inför årskurs 6

Från och med årskurs 6 läser eleven ett extra språk. Under våren i femte i klass behöver eleven göra ett språkval. Eleven kan välja mellan fem olika språk. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan även välja svenska som andraspråk. 

Digital språkvalsinformation för årskurs 5 som ska välja språkval till hösten 2024 kommer ske. Datum och tid kommer. Alla elever sitter på sin hemskola och får information om de olika språken via länk.

Vi behöver få in din ansökan senast den 31 mars som görs i vår e-tjänst.

Sidan uppdaterad: 2023-08-24