Val och byte av skola, språkval

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byte och val av skola årskurs F-9

Vilken årskurs gäller bytet?

Skolskjuts vid val av annan skola i kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i, har endast rätt till skolskjuts om eleven har rätt till skolskjuts i kommunens placeringsskola. Ingen kompletterande trafik sätts in.

Läs mer om skolskjuts

Namn och kontakt

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Information om behandling av personuppgifter Utbildningssektorn använder personuppgifter för att; administrera elevens skolgång, för uppföljning kring elevens framfart, för schemaläggning av ämnen, administration kring utflykter, för administration av resekort, samt för att komma i kontakt med er. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1c och 6.1e med hänvisande till skollagen 10kap. Uppgifter om exempelvis placering, klassbyte, ledighet, kontaktuppgifter, närvaro, språkval och anteckningar som inte motivera uppföljning gallras inom ett år efter eleven har lämnat skolan. Betyg, placeringsbeslut, rådsprotokoll, praktikplacering, åtgärdsprogram, skada/tillbud och annan information som kan ha betydelse för eleven i framtiden bevaras. En lista över elever som fortsätter till gymnasiet på annan ort förvaras fram till att eleven fyller 20 år för att uppfylla KAA. Skolresaregistret gallras efter 2 år. Inloggningsuppgifter till Infomentor och elevens schema gallras vid inaktualitet. Era uppgifter förvaras i dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Uppgifter om er kan härstamma ifrån kommunens invånarregister. Era uppgifter delas med Dalatrafik, elevhälsovården, musikskolan, kommunens bibliotek, SCB, Skolverket, Migrationsverket och till andra aktörer när det krävs genom lag eller förordning. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingarna. Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Språkval inför årskurs 6

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Det fria skolvalet gör att alla elever har rätt att välja skola i mån av plats. Görs inget aktivt val placeras F-6-elever i närmaste kommunala skola. Inför årskurs 6 behöver eleven göra ett språkval.

Byte och val av skola

  • Om du vill göra ett byte av F-6-skola inom Leksands kommun fyller du i formuläret "Byte och val av skola årskurs F-9".
  • Om du just har flyttat till och folkbokfört dig och ditt barn i Leksands kommun kan du använda samma formulär – "Byte och val av skola årskurs F-9".
  • Om du bor och är folkbokförd i en annan kommun ska blanketten "Begäran om skolgång i Leksands kommun" användas.
  • Om ni flyttar från kommunen vill vi att ni fyller i blanketten "Utflytt till annan kommun".  Lämna blanketten till elevens mentor.

Rådgörande samtal

Innan ett eventuellt skolbyte uppmanar vi dig som vårdnadshavare att ha ett rådgörande samtal med skolan som eleven går på. Vid ett skolbyte vill vi att du kontaktar rektorn på både den skola ni lämnar och den nya skolan.

Språkval inför årskurs 6

Från och med årskurs 6 läser eleven ett extra språk. Under våren i femte i klass behöver eleven göra ett språkval. Eleven kan välja mellan fem olika språk. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan även välja svenska som andraspråk.

Språkvalet görs enklast via webbformuläret "Språkval inför årskurs 6". Vi behöver få in ditt val senast den 16 april.

Sidan uppdaterad: 2021-03-25