}

Det händer på Åkerö skola

I kalendern kan du se när vi har lov- och studiedagar, men också om det är något extra på gång på Åkerö skola just nu.