Om Åkerö skola F-6

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Åkerö skola ska vara en plats där alla ska känna trygghet och bli accepterade för den man är. Vi vill ge unga drivkraft och motivation för framtida yrkesval.

Välkommen till en trivsam atmosfär med engagerade elever, lärare och personal! Åkerö skola är en skola där du som elev kan känna arbetsro och trygghet. Du är bland personal som bryr sig om att det går bra för dig och låter dig växa som individ. Vi vill ge dig som elev bästa möjliga förutsättningar för att du ska kunna nå bra resultat i skolan. Vi samarbetar med Leksands företag för att du som elev ska vara förberedd för ditt framtida arbetsliv.

Läroplan och kvalitetsredovisning

Arbetet tillsammans med eleverna bedrivs utifrån läroplanen LGR22. I vår kvalitetsredovisning beskriver vi hur de olika enheterna arbetar utifrån läroplanen. Där finner du även skolans åtaganden och mål samt övrig information om skolan.

Förskoleklass

I förskoleklassen förbereder vi ditt barn inför kommande skolår. Hos oss får barnen på ett tydligt och strukturerat men ändå lekfullt sätt lära sig skolans rutiner och arbetssätt.

Vi skapar trygghet och "vi-känsla" genom att barnen lär känna de äldre eleverna via temaarbeten, småsamlingar, traditionella sammankomster och andra årskurssövergripande utbyten.

Vi startar dagen med samling och berättar vad som ska hända med bild och text. Veckorna fylls med många olika aktiviteter, bland annat matte (både inne och ute i vår skolskog), veckans bokstav, gruppstärkande lek, högläsning, bygg och konstruktion, massage, idrott och musik. Varje termin avslutas med ett musikaliskt framträdande för er föräldrar.

Vi arbetar med språklekar, rim och ramsor efter en tydlig modell för att ge alla en stabil grund inför kommande läs- och skrivinlärning. För de barn som redan kommit en bit på väg finns det gott om utmaningar.

Åkerö skola har en härligt stor skolgård gjord för lek. Vi har ett skolbibliotek som vi besöker ofta och en egen skolskog dit vi går en gång i veckan.

Låg- och mellanstadiet

Åkerö skola har en fin skolgård med stora grönytor, bollplaner och mycket plats för lek och rörelse. I årskurs F-3 arbetar skola och fritidshem integrerat. I årskurs 4-6 består arbetslaget av klasslärare och speciallärare. När du börjar i årskurs 6 får du en egen dator (Chromebook) som du behåller under hela din skolgång i årskurs 6-9.

Sidan uppdaterad: 2023-03-31