}

Det händer på Gärde skola

I kalendern kan du se när vi har lov- och studiedagar, men också om det är något extra på gång på Gärde skola just nu.